fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie o ustawie PiS ws. sędziów

YouTube
Przyjęta przez Sejm ustawa z 20 grudnia 2019 r. służy realizacji konstytucyjnej zasady trójpodziału władz - uważa Krajowa Rada Sądownictwa.

W wydanym w piątek stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa odwołuje się do preambuły projektu, która stwierdza, że "wystąpiła uzasadniona konieczność wprowadzenia konkretnych zmian, służących ochronie gwarancji bezpieczeństwa prawnego obywateli i ich zaufania do Państwa oraz stanowionego przez nie prawa. Zmiany te służą ochronie niepodważalnego charakteru statusu sędziego, którego dotychczasowy stan prawny nie zapewnia w dostatecznie wysokim stopniu – to jest w zakresie w jakim obowiązujące prawo nie dotyczy podstawowej kwestii dla ustroju sądownictwa w Polsce – konieczności przeciwdziałania zjawisku podważania statusu sędziego przez jakikolwiek organ władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej".

W ocenie KRS "niektóre działania ze strony przedstawicieli władzy sądowniczej zaczęły zagrażać samej władzy sądowniczej oraz stały się w ostatnim czasie zjawiskiem o charakterze destabilizującym fundamenty Państwa, co świadczy o konieczności pilnej regulacji tych kwestii". - Z tych względów Krajowa Rada Sądownictwa, co do zasady, opiniuje przedstawione jej przepisy pozytywnie - podkreślono w stanowisku.

W zakresie zmian dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, KRS pozytywnie ocenia przepisy uchwalone 20 grudnia 2019 r. - Konieczność ich wprowadzenia wynika między innymi z niedopuszczalnego kwestionowania przez niektórych sędziów konstytucyjnej prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wskazuje Rada.

W stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę na konieczność zachowania odpowiednich form ekspresji przez niektórych przedstawicieli środowisk prawniczych. Jak jednocześnie zaznacza, widzi potrzebę dialogu środowisk prawniczych, opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, który podniósłby poziom dyskursu prowadzonego w przestrzeni publicznej, a dotyczącego ważkich dla ustroju państwa kwestii.

Czytaj także:

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA