fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Międzynarodowe kontakty z dziećmi nadal bez regulacji

123RF
Ochrona praw dzieci, których rodzice spierają się o kontakty a mieszkają w innych państwach mogłaby być skuteczniejsza.

Polska od 2003 roku nie ratyfikowała jednak Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi. W tym przypadku do zakończenia procedury potrzebna jest jednomyślność państw Unii Europejskiej.

Konwencja ustala wspólne standardy dotyczące zasad orzekania o kontaktach z dziećmi, przyjęcia i stosowania środków gwarantujących prawidłowe wykonywanie kontaktu o charakterze transgranicznym oraz współpracy między sądami i organami właściwymi w sprawach kontaktów z dziećmi.

W 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji, zezwalając na związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową umową międzynarodową, nie nastąpiło jednak złożenie dokumentu ratyfikacyjnego przez Polskę u depozytariusza Konwencji. Przyczyną takiego stanu rzeczy, jest szczególny charakter Konwencji, której przedmiot uregulowania należy zarówno do dziedziny objętej kompetencjami państw członkowskich UE oraz w pewnym zakresie, kompetencjami Wspólnoty Europejskiej. Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego, będzie zatem wymagało uprzedniego podjęcia przez Wspólnotę decyzji upoważniającej państwa członkowskie do związania się Konwencją.

6 lipca 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z pytaniem, czy obecnie trwają na forum Unii Europejskiej prace nad opracowaniem porozumienia w sprawie decyzji o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do przedmiotowej Konwencji, jeśli tak, to na jakim są obecnie etapie.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA