fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawozdania finansowe spółek giełdowych w formacie XBRL

Rachunkowość
Adobe Stock
Przedsiębiorstwa, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Unii Europejskiej muszą sporządzać raporty roczne w jednolitym europejskim formacie raportowania za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później.

European Single Electronic Format (ESEF) to jednolity elektroniczny format raportowania. Wprowadziła go w 2013 roku Dyrektywa o przejrzystości. Jednocześnie organem odpowiedzialnym za rozwój techniczny standardu umożliwiającego wspomniane raportowanie został ustanowiony Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA).

Wprowadzenie jednolitego sposobu raportowania dla spółek publicznych w ramach Unii Europejskiej ma przede wszystkim ułatwić dostęp do sprawozdań finansowych, ich analizę, a także porównywalność zaprezentowanych danych finansowych.

Czytaj także: W jakiej formie sporządzić sprawozdanie finansowe

Jak to możliwe? Otóż jednolity standard pozwala przykładowo na analizę dużych ilości informacji finansowych bez szeroko zakrojonego i uciążliwego przetwarzania ręcznego oraz może umożliwiać użytkownikom porównywanie informacji liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych różnych przedsiębio...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA