fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak prawidłowo raportować wartość aktywów - rozwiązania w MSSF 9

Adobe Stock
Kryzys finansowy, który dotknął światową gospodarkę w 2008 r. pokazał, że obowiązujące wówczas zasady rachunkowości instrumentów finansowych, określone przez MSR 39 wymagają gruntownej przebudowy.

Przy pogarszającej się jakości kredytowej aktywów, ich wartość bilansowa reagowała zbyt późno i w zbyt małym stopniu. W efekcie, po okresach zawyżonej wartości bilansowej, spadki wartości niektórych instrumentów miały gwałtowny charakter. W czasie gdy rzeczywista wartość rynkowa zmniejszała się, ich wartość księgowa była sztucznie zawyżona aż do momentu, gdy następował krach. Aby uniknąć powtórzenia takiej sytuacji, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości rozpoczęła prace nad nowymi rozwiązaniami regulacyjnymi. Zajęły one prawie 10 lat i 1 stycznia 2018 r. zaczął obowiązywać Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9, w którym szczególne miejsce zajęły regulacje dotyczące prawidłowej wartości aktywów w raportowanych danych finansowych. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że stała się ona ważniejsza niż wyniki finansowe poszczególnych okresów.

Aby osiągnąć cel, jakim było jak najdokładniejsze odzwierci...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA