Krzysztof Supera

Standardy sprawozdawczości finansowej: wymogi ujawnień mogą pomóc w przygotowaniach

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej związane z drugą fazą reformy IBOR. Należy mieć na uwadze, że są to przepisy, które dotyczą wszystkich podmiotów i nie ograniczają się do sektora finansowego.

MSSF 9: czy wycena instrumentów kapitałowych w cenie nabycia jest jeszcze możliwa

Obowiązujący od ponad dwóch lat MSSF 9, w odróżnieniu od swojego poprzednika - MSR 39, nie przewiduje wyceny nienotowanych instrumentów kapitałowych w koszcie historycznym. Dlaczego zatem nadal tak wiele inwestycji kapitałowych jest wycenianych według kosztu?

MSSF 9: opcja WGICD przy utracie kontroli nad spółką zależną

Raporty roczne za rok 2019, z danymi porównawczymi za rok 2018 będą po raz pierwszy przygotowane na podstawie zasad rachunkowości instrumentów finansowych określonych w MSSF 9. To właściwy czas na sprawdzenie, czy wszystkie aktywa finansowe zostały prawidłowo sklasyfikowane.

Jak prawidłowo raportować wartość aktywów - rozwiązania w MSSF 9

Kryzys finansowy, który dotknął światową gospodarkę w 2008 r. pokazał, że obowiązujące wówczas zasady rachunkowości instrumentów finansowych, określone przez MSR 39 wymagają gruntownej przebudowy.

Kredyty: jak radzono sobie z frankami w Europie Środkowej

Nie stygną emocje związane z kredytami we frankach szwajcarskich. Zarówno kredytobiorcy, jak i banki oczekują na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie i na jego dalsze ewentualne konsekwencje.

Wycena instrumentów finansowych

Do najważniejszych zmiennych w rzeczywistości ekonomicznej należą m.in. stopy referencyjne, takie jak EURIBOR. Po raz pierwszy opublikowano jej notowania 30 grudnia 1998 r w przededniu wprowadzenia euro. Po upływie ponad 20 lat epoka EURIBOR dobiega końca, podobny los spotka m.in. LIBOR oraz WIBOR.

FICE - instrumenty finansowe o charakterystyce kapitału

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości podjęła temat FICE. Obowiązujący podział na kapitał i zobowiązania finansowe nie pokrywa szerokiego spektrum instrumentów finansowych, które mogą mieć cechy obu tych kategorii. Stąd potrzeba dyskusji.

Nowe prawo 2019: czy zmiany w MSSF 9 będą mieć wpływ na sprawozdania finansowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione regulacje w nowym standardzie poświęconym instrumentom finansowym. Mogą być ważne dla przedsiębiorstw finansujących się kredytami, których warunki były modyfikowane w trakcie ich trwania.

Inwestycje w instrumenty kapitałowe według wymogów MSSF 9

Koniec roku może być dobrą okazją, aby sprawdzić, czy mniej popularne kategorie aktywów, podlegające obowiązującemu od 1 stycznia standardowi, zostały objęte niezbędnymi procedurami.

MSSF 9 „Instrumenty finansowe" - podsumowanie pierwszego półrocza obowiązywania

Prace nad standardem poświęconym instrumentom finansowym w części jednostek spoza sektora finansowego jeszcze trwają i jego wpływ poznamy za kilka miesięcy. Zaskoczyć może zwłaszcza zakres wymaganych ujawnień.