fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Rzecznik do Prezesa TVP ws. niedopuszczenia prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego do udziału w programie

Jacek Karnowski
UM Sopot
Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił prezesa TVP o wyjaśnienia w sprawie niedopuszczenia prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego do udziału w programie "Studio Polska".

6 maja 2017 r. prezydent Sopotu Jacek Karnowski miał wziąć udział w programie „Studio Polska" jako przedstawiciel Zarządu Związku Miast Polskich i członek Komisji Wspólnej Rządu oraz Samorządu. Ostatecznie nie został jednak dopuszczony do wzięcia udziału w tym programie.

Jacek Karnowski uważa, że jest dyskryminowany i cenzurowany przez telewizję publiczną. Złożył pisemną skargę na TVP do Rzecznika Praw Obywatelskich, przewodniczącego i wszystkich członków Rady Mediów Narodowych oraz przewodniczącego Rady Etyki Mediów.

Rzecznik Adam Bodnar wystąpił do Prezesa Zarządu TVP Jacka Kurskiego zwracając uwagę na konstytucyjne i międzynarodowe standardy realizowania misji publicznej oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych.

- Ich ważnym elementem jest obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze (zasada pluralizmu). Zasada ta nie odnosi się wyłącznie do pluralizmu własności mediów (tzw. pluralizm zewnętrzny), ale również do różnorodności przekazywanych informacji, a więc do sfery opiniotwórczej (pluralizm wewnętrzny) - podkreśla RPO.

Przypomina, że zgodnie z art. 14 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, zaś stosownie do brzmienia art. 54 Konstytucji, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

- Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są na mocy Konstytucji zakazane. Wolność słowa i wolność mediów odnoszą się zarówno do mediów prywatnych, jak i do publicznej radiofonii i telewizji. Media publiczne stanowić powinny instytucjonalną gwarancję wolności wypowiedzi i pluralizmu środków przekazu społecznego oraz cechować się niezależnością, zarówno od interesów politycznych, jak i gospodarczych, pozwalającą na zachowanie wewnętrznego pluralizmu - pisze A. Bodnar do J. Kurskiego.

Powołuje się też na art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który stanowi o prawie do wolności wyrażania opinii, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

- Media publiczne nie mogą pozostawać w pełnej kontroli i dyspozycji aktualnego gabinetu rządowego czy większości parlamentarnej - zaznacza rzecznik.

Także Europejski Trybunał Praw Człowieka konsekwentnie stoi na stanowisku, że swoboda wypowiedzi stanowi jeden z najważniejszych fundamentów demokratycznego społeczeństwa oraz podstawowych warunków jego rozwoju i samorealizacji każdej jednostki.

- Obowiązkiem władz mediów publicznych jest zagwarantowanie dziennikarzom możliwości wykonywania swojej pracy bez nacisków i powinny powstrzymać się od niepotrzebnej ingerencji w przekazywane treści. Co za tym idzie, władze publicznego medium nie mogą prowadzić polityki kadrowej zmierzającej do tego, aby na jego antenie prezentowane było stanowisko pewnej tylko grupy politycznej, społecznej czy religijnej - pisze RPO.

Rzecznik podkreślił, że pluralizm wymaga dbania o różnorodność geopolityczną i kulturową. Oznacza to konieczność przedstawiania zróżnicowanych poglądów, ujęć i wieloaspektowego ukazywania spraw w celu realizacji tzw. „communication right" odbiorcy, dającego mu prawo do uzyskania pełnej, uczciwej informacji oraz możliwość usłyszenia i porównania wielu opinii.

- Następstwa braku pluralizmu w mediach są bardzo groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, ponieważ bezpośrednio przekładają się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie - podkreślił Adam Bodnar.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa Zarządu TVP z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie niedopuszczenia do programu prezydenta Karnowskiego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA