fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: rozliczanie w kosztach nadwyżki kosztów finansowania dłużnego

Fotolia.com
Przepisy ustawy o CIT ograniczające możliwość rozliczania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego i wydatków na niektóre usługi niematerialne odnoszą się do wskaźnika EBITDA. Jest on różnie liczony na potrzeby obu tych regulacji.

W 2018 r. do ustawy o CIT zostały wprowadzone nowe przepisy limitujące możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tzw. nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT) oraz wydatków ponoszonych na nabycie niektórych usług niematerialnych (art. 15e ustawy o CIT). O ile obowiązek wprowadzenia limitu określonego w art. 15c ustawy o CIT został nałożony na Polskę na podstawie dyrektywy Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. (tzw. ATAD I), o tyle wprowadzenie limitu określonego w art. 15e to już własna inicjatywa polskiego ustawodawcy.

Limitowaniu na podstawie art. 15c ustawy o CIT podlega nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, rozumiana jako kwota kosztów finansowania dłużnego przewyższająca przychody o charakterze odsetkowym. Zgodnie z definicją zawartą w art. 15c ustawy o CIT, przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowyc...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA