fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasady tworzenia analizy porównywalności na potrzeby cen transferowych - wyrok WSA

123RF
Sporządzenie analizy porównywalności w celu ustalenia, czy odsetki od pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi znajdują się na poziomie rynkowym powinno poprzedzić dokonanie oszacowania dochodu. Analiza zawiera określenie cech przedmiotu transakcji, podmiotów transakcji, warunków transakcji, warunków ekonomicznych oraz strategii gospodarczej. Dowolność organu przy sporządzaniu analizy porównywalności jest niedopuszczalna.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku III SA/Wa 1777/18 z 28 maja 2019 r.

Sprawa będąca przedmiotem sporu dotyczyła polskiej spółki, która w dokumentacji cen transferowych za rok 2013-2014 wykazała zawarcie trzech umów pożyczek. Ich przedmiotem było zaciągnięcie pożyczki w kwocie ponad 160 mln złotych od hiszpańskiego podmiotu powiązanego. Oprocentowanie każdej z nich ustalono w stałej wysokości 9 proc. w skali roku. Co istotne, z udzielonej kwoty pieniężnej sfinansowana miała zostać transakcja nabycia przez Spółkę Centrum Handlowego.

Czytaj także: Jak przygotować raport z przeprowadzonej analizy danych porównawczych

Organ I instancji zakwestionował rynkowy charakter przeprowadzonej transakcji. Oprocentowanie ustalone przez Spółkę, w opinii naczelnika urzędu celno-skarbowego, znacznie odbiegało od poziomu stóp procentowych dla tego typu transakcji zawieranych w latach 2013-2014 przez banki krajowe. Organ I instancji dokonał oszacowania kwot...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA