fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sąd Najwyższy: wynagrodzenie za służebność przesyłu nie obejmuje strefy kontrolowanej

123RF
Służebność przesyłu ustanowiona dla gazociągu nie obejmuje strefy kontrolowanej. Oznacza to, że prywatni właściciele otrzymają niższe wynagrodzenie.

W piątek Sąd Najwyższy podjął uchwałę ważną dla przedsiębiorstw przesyłowych oraz właścicieli, przez których nieruchomości przebiega gazociąg.

Według SN służebności przesyłu dla gazociągu wybudowanego przed 12 grudnia 2001 r. nie obejmuje obszaru strefy kontrolowanej. Oznacza to, że właściciele nieruchomości będą mogli liczyć na dużo niższe wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

– Do tej pory sądy orzekały w tego typu sprawach bardzo różnie – uważa Piotr Zamroch, radca prawny specjalizujący się w służebnościach.

Piątkowa uchwała była odpowiedzią na pytania prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Rozstrzygał on w sprawie Łucji P., właścicielki nieruchomości położonej w okolicy tego miasta. Biegnie przez nią sieć gazowa wysokiego ciśnienia, która zajmuje część działki, co znacznie ogranicza zabudowę jednorodzinną i usługową.

Łucja P. wystąpiła więc do sądu rejonowego o ustanowienie służebności przesyłu. Sąd ją ustalił, a wynagrodzenie z tego tytułu określił na kwotę 7560 zł. Zdaniem Łucji P. było to zdecydowanie za mało. SR wziął bowiem pod uwagę tylko trzymetrowy pas ochronny z obu stron osi gazociągu. Tymczasem według niej powinien jeszcze uwzględnić 30 m strefy kontrolnej ustanowionej na jej gruncie wokół gazociągu. Wtedy wynagrodzenie za służebność wyniosłoby 53 tys. zł.

Łucja P. odwołała się do bielskiego Sądu Okręgowego. Ten zaś nabrał wątpliwości i zadał SN pytanie prawne. Wyjaśnił w nim, że o strefie kontrolowanej mówi rozporządzenie ministra gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Ma ono charakter czysto techniczny, jest to akt wykonawczy do prawa budowlanego. Daje jednak przedsiębiorstwu przesyłowemu prawo kontrolowania działań właściciela nieruchomości, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego funkcjonowanie. SO zastanawiał się więc, czy na podstawie rozporządzenia można wprowadzać ograniczenia prawa własności.

W razie twierdzącej odpowiedzi na to pytanie sąd chciał wiedzieć, czy służebność może objąć nieruchomość, na której nie ma urządzenia przesyłowego, ale jest ustanowiona strefa.

Gdyby zaś odpowiedź na pierwsze pytanie była przecząca, chciał wiedzieć, czy wynagrodzenie za ustanowienie tej służebności obejmuje też wynagrodzenie za obciążenie nieruchomości związane z utworzenie strefy poza pasem służebności przesyłu.

SO zapytał też, czy służebność przesyłu gazociągu wybudowanego przed 12 grudnia 2001 r. obejmuje obszar strefy kontrolowanej określonej w rozporządzeniu z 26 kwietnia 2013 r. Chodzi o to, że sprecyzowano w nim, że znajduje ono zastosowanie do gazociągów nowo budowanych oraz tych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed 12 grudnia 2001 r.

Odpowiedź SN była dużo krótsza od pytania. Jego zdaniem obszar strefy kontrolowanej nie pokrywa się z zakresem służebności przesyłu ustanowionej dla gazociągu wybudowanego przed 12 grudnia 2010 r. Odmówił natomiast odpowiedzi na dwa kolejne pytania . – Dużo zależy od pisemnego uzasadnienia uchwały. Moim zdaniem skutki tej uchwały będą takie, że służebność nie obejmie strefy i nie będzie za nią wynagrodzenia.

Sygn. akt III CZP 88/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA