Tag: Służebność

Sąd Najwyższy: nie można nadużywać drogi koniecznej

Raz ustalony dojazd lub dojście przez cudzą działkę jest dodatkowym argumentem, by ich nie rozszerzać.

Sąd Najwyższy: jest umowa dzierżawy na posadowienie sieci, nie można żądać służebności

Jeśli firma przesyłowa ma z właścicielem działki umowę dzierżawy na posadowienie sieci, to nie może żądać służebności.

Spory o służebność przesyłu: Sąd Najwyższy określił rolę biegłego

Doniosła rola społeczna służebności przesyłu wymaga ustanowienia jasnych, a przez to trwałych granic. W praktyce nie zawsze jest to łatwe.

Właściciel działki może żądać remontu słupa energetycznego - wyrok WSA

Właściciele działki, na której stoi słup energetyczny, mogą się domagać jego remontu.

Ziemia lasu pod liniami z wyższym podatkiem od nieruchomości - wyrok NSA

Przez pojęcie gruntów „zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej, należy rozumieć faktyczne wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością.

Służebność mieszkania wpływa na cenę nieruchomości - wyrok WSA

Sprzedaż lokalu, na którym poprzedni właściciel ustanowił służebność mieszkania, uzasadnia zaniżenie jego wartości.

Zabytkowa nieruchomość też ma zapewniać dojazd - wyrok SN

Ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkowego układu urbanistycznego nie wymaga pozwolenia konserwatora.

SN: Prawo do ustanowienia drogi koniecznej musi ustąpić rygorom administracyjnym

Ustalonej sądownie drogi koniecznej uprawniony nie może zmieniać, chyba że zmieniły się istotnie okoliczności.

Od czego zależy wysokość rekompensaty i odszkodowania za słupy na działce

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w pasie służebności oraz nierozłącznie z nim związany współczynnik współkorzystania są charakterystyczne wyłącznie dla prawa cywilnego.

Dostęp do drogi publicznej przez wydzierżawioną działkę

W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy organy nie muszą badać praw inwestora do drogi wewnętrznej łączącej teren inwestycji z drogą publiczną. Weryfikacji podlega tylko, czy droga wewnętrzna jest w stanie zapewnić obsługę komunikacyjną działek na których zlokalizowano zamierzenie inwestycyjne.