Tag: Służebność

Sposób na drogę konieczną za darmo?

Po podziale nieruchomości ze służebnością i połączeniu wydzielonej części z sąsiednią działką obowiązki rozciągają się na powiększoną nieruchomość.

W.Wróbel, sędzia SN: Policja przyjdzie, nas wyprowadzi i zamknie sąd

W Sądzie Najwyższym znajdują się bardzo konkretne, ludzkie sprawy. Zabawa w ping ponga z obywatelami nie jest najlepszym pomysłem – mówił sędzia Izby Karnej SN Włodzimierz Wróbel pytany o planowane zmiany w SN, w tym o przenoszenie sędziów do innych sądów.

Sąd Najwyższy: nie można nadużywać drogi koniecznej

Raz ustalony dojazd lub dojście przez cudzą działkę jest dodatkowym argumentem, by ich nie rozszerzać.

Sąd Najwyższy: jest umowa dzierżawy na posadowienie sieci, nie można żądać służebności

Jeśli firma przesyłowa ma z właścicielem działki umowę dzierżawy na posadowienie sieci, to nie może żądać służebności.

Spory o służebność przesyłu: Sąd Najwyższy określił rolę biegłego

Doniosła rola społeczna służebności przesyłu wymaga ustanowienia jasnych, a przez to trwałych granic. W praktyce nie zawsze jest to łatwe.

Właściciel działki może żądać remontu słupa energetycznego - wyrok WSA

Właściciele działki, na której stoi słup energetyczny, mogą się domagać jego remontu.

Ziemia lasu pod liniami z wyższym podatkiem od nieruchomości - wyrok NSA

Przez pojęcie gruntów „zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej, należy rozumieć faktyczne wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością.

Służebność mieszkania wpływa na cenę nieruchomości - wyrok WSA

Sprzedaż lokalu, na którym poprzedni właściciel ustanowił służebność mieszkania, uzasadnia zaniżenie jego wartości.

Zabytkowa nieruchomość też ma zapewniać dojazd - wyrok SN

Ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkowego układu urbanistycznego nie wymaga pozwolenia konserwatora.

SN: Prawo do ustanowienia drogi koniecznej musi ustąpić rygorom administracyjnym

Ustalonej sądownie drogi koniecznej uprawniony nie może zmieniać, chyba że zmieniły się istotnie okoliczności.