fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Fajerwerki: jak sprzedawać, kupować i używać zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa

Adobe Stock
W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. W tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych z powodu niewłaściwego użytkowania fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jak uniknąć takich skutków?

- Przede wszystkim należy pamiętać, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją - radzi policja.

Zacznijmy jednak od tego, kto może nam sprzedać fajerwerki.

Co z tym zezwoleniem

Na sprzedaż materiałów wybuchowych potrzebna jest koncesja, ale...

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi wyróżnia wśród materiałów wybuchowych materiały pirotechniczne, którymi obrót  nie zawsze wymaga zezwolenia. Jeśli nie są to materiały pirotechniczne widowiskowe lub teatralne, stwarzające wysoki stopień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub  mienia czy środowiska, to nie niepotrzebne jest zezwolenie do ich sprzedaży. Także obrót fajerwerkami wymagającymi do obsługi wiedzy specjalistycznej nie wymaga koncesji.

Nie oznacza to, że każdy może ustawić stoisko z fajerwerkami. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałami pirotechnicznymi, wyłączonymi spod koncesjonowania może być prowadzona na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorstw lub - w przypadku osób fizycznych - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dla handlujących fajerwerkami bardzo ważny jest zakaz sprzedaży takich "zabawek" osobom niepełnoletnim. Jego złamanie to przestępstwo. Zgodnie z przepisami osobie, która sprzedaje wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Policja prosi, by informować ją o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Policjanci także sami na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu.

Jak kupować fajerwerki?

Pamiętajmy, by kupować fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosować się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków. Przed uiszczeniem zapłaty należy sprawdzić:

- czy wyroby mają oznakowanie CE i atest (norma nr PN-C-86061) oraz stosowną datę przydatności;

- czy obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;

- czy elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;

- czy na opakowaniu podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;

- czy wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;

- czy petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);

- czy dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Tylko dwa dni z petardami

Dzieciom nie można fajerwerków sprzedawać, ale nie ma bezwzględnego zakazu używania  ich przez dziecko. Musi być jednak spełniony pewien warunek: odpalanie może się odbywać wyłącznie pod nadzorem opiekunów ustawowych czyli rodziców.

Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Zakazane są więc próby przedwczesne np. 30 grudnia, a także odpalanie resztek po 1 stycznia. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jak odpalać bezpiecznie

Przed odpaleniem fajerwerków należy przeczytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki. Wybierzmy do odpalenia miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.

Zgodnie z art. 83 kodeksu wykroczeń ten, kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Pamiętajmy:

- odpalanie materiałów pirotechnicznych to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;

- nie należy odpalać petrad w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo;

- jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

- huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

- jeśli doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie. Obrażenia wyglądające na powierzchowne mogą w rzeczywistości być znacznie groźniejsze.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA