fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Urlop ojcowski lub rodzicielski: jak poświadczyć uprawnienia rodzicielskie

123RF
Gdy pracownik wziął więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski, w świadectwie pracy szef wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde dziecko, podając jego imię i nazwisko.

- Czy w związku ze zmianą druku świadectwa pracy, wypełniając go, przy informacji o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego wystarczy wpisać „art. 1791 k.p. rodzicielski z góry" lub „art. 1821d k.p. rodzicielski z dołu"? Czy podobnie w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w latach wcześniejszych np. 1978–1980 wystarczy podać art. 186 k.p., czy należy także wskazać odpowiednie rozporządzenie/uchwałę, tu np. rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 1975 r. (DzU nr 43, poz. 219)? Jaką informację wpisać o wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego w całości, gdy ten fakt nie będzie wpływał na jego uprawnienia pracownicze w innym zakładzie? Czy mam wskazać np. „wykorzystał urlop ojcowski – bez wpływu na uprawnienia pracownicze w innym zakładzie", czy może „nie dotyczy"? – pyta czytelniczka.

W świadectwie pracy pracodawca podaje informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to m.in. tych związanych z przywilejami rodzicielskimi. Tak stanowi § 2 pkt 8–10 rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2016 r., poz. 2292 ze zm., dalej: rozporządzenie z 30 grudnia 2016 r.). Obejmuje to m.in. wykorzystanie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego i podstawę prawną udzielenia tych dwóch ostatnich urlopów.

Uważna lektura rozporządzenia, jego załącznika z wzorem świadectwa pracy oraz instrukcji jego wypełnienia pomogą pracodawcom uniknąć wielu błędów.

Zgodnie z ust. 6 pkt 4 wzoru świadectwa pracy będącego załącznikiem do rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r. w miejscu, w którym szef musi poinformować o wykorzystanym przez pracownika urlopie rodzicielskim, powinien wpisać podstawę prawną udzielenia takiego urlopu, jego wymiar oraz liczbę części. Oddzielnie natomiast wskazuje liczbę części tzw. oderwanego urlopu rodzicielskiego, tj. udzielonego na mocy art. 1821c kodeksu pracy.

Który przepis

Podstawą prawną jego udzielenia jest właśnie art. 1821c k.p. i odpowiednio § 1 lub 3 tego przepisu, dla którego wskazano oddzielne miejsca w treści świadectwa pracy. Dlatego według adwokata Piotra Wojciechowskiego, specjalisty prawa pracy, nie ma żadnych powodów, aby wskazywać podstawy prawne przywołane przez czytelniczkę, tj. art. 179 lub art. 1821d kodeksu pracy.

Natomiast przy informacji o wykorzystanym przez etatowca urlopie wychowawczym wystarczy – zdaniem mecenasa Wojciechowskiego – podanie podstawy ustawowej udzielonego urlopu, tj. odpowiedni artykuł kodeksu pracy. Jeżeli jednak w okresie udzielania urlopu taki przepis ustawowy nie obowiązywał, należy wskazać właściwą podstawę prawną, czyli np. odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów lub właściwego ministra do spraw pracy.

Myślnik lub „nie dotyczy"

Zgodnie z instrukcją sposobu wypełniania świadectwa pracy, będącej częścią załącznika do rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r., pracodawca ujawnia wyłącznie wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko wtedy, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy.

Gdy natomiast etatowiec wykorzystał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski, szef wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając jego imię i nazwisko. Jeżeli więc wybrany w przeszłości urlop ojcowski lub rodzicielski nie będzie mógł być kontynuowany u kolejnego pracodawcy, w miejscu, w którym podaje się informacje o wykorzystanym przez podwładnego urlopie rodzicielskim lub ojcowskim, w świadectwie pracy wprowadza się poziomą kreskę. Może to też być sformułowanie „nie dotyczy" lub to zaproponowane przez czytelniczkę „bez wpływu na uprawnienia urlopowe u kolejnego pracodawcy".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA