Grażyna Ordak

Grażyna Ordak

Co warto wiedzieć o nowych zasadach pracy zdalnej

Zaledwie od kilku tygodni obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Są również inne zmiany, na których zyskali rodzice i opiekunowie. A osoby dopiero startujące zawodowo mogą mieć większą pewność   zatrudnienia. Na pytania związane z tymi zagadnieniami odpowiada Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.

W 2023 roku 250 dni pracy, 115 wypoczynku

W 2023 r. do przepracowania jest 2000 godzin. Będzie to o osiem godzin mniej pracy niż w 2022 r. Kolejnych osiem godzin ubywa też w stosunku do 2021 r.

W 2023 roku dwie podwyżki płacy minimalnej

Stawki, które są zależne od wysokości minimalnego wynagrodzenia, trzeba przeliczyć od 1 stycznia i 1 lipca. W tych dwóch terminach najniższe pobory zostaną podniesione w 2023 r.

Koronawirus: praca zdalna to egzamin dla menedżerów i pracowników - rozmowa z Izabelą Kielczyk

Menedżerowie muszą teraz umiejętnie wyznaczać mierzalne zadania, które pozwolą przywrócić poczucie kontroli nad pracą personelu. Tym bardziej, że brak bezpośredniej kontroli i wpływu na podwładnych są chyba dla wszystkich szefów trudne.

Miesięczne wymiary czasu pracy, dni wolne od pracy i korzystne weekendy w 2020 roku

W pierwszym półroczu pracownicy będą wykonywali obowiązki przez 125 dni, a w drugim przez 128 dni. Siedem świąt przypadnie w tym roku od poniedziałku do piątku, a dwa w sobotę.

Podwyżka pensji minimalnej i pochodnych od niej świadczeń w 2020 roku

Podniesienie kwoty wynagrodzenia minimalnego do 2600 zł pociągnęło za sobą wzrost wielu świadczeń ze stosunku pracy, składek ZUS oraz wskaźników potrzebnych do skalkulowania płacy.

Niedziele handlowe w 2020 r. - kiedy będzie można zrobić zakupy

Od stycznia 2020 r. zakaz handlu osiągnie ostateczny kształt. Ma to wpływ na organizację pracy w placówkach, które będą mogły sprzedawać jedynie przez 7 z 52 przyszłorocznych niedziel.

Zmiany w kodeksie pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r.

Modyfikacje, które weszły w życie 7 września, obejmują przepisy o równym traktowaniu pracowników, mobbingu, ochronie osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, wydawaniu świadectw pracy oraz przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy.

Piotr Wojciechowski: pracodawcy poradzili sobie z RODO

Od ponad trzech miesięcy przetwarzaniem danych osobowych rządzą: legalność, przejrzystość, celowość adekwatna do potrzeb, minimalizacja danych, ograniczenia czasowe, proporcjonalność oraz rozliczalność.

Elektroniczna wersja akt pracowniczych nie taka atrakcyjna

Od 1 stycznia 2019 r. okres przechowywania teczek załogi zostanie skrócony do 10 lat. Pracodawcy będą też mogli przejść na elektroniczną formę ich prowadzenia. Póki co, nadchodzące zmiany wzbudzają wiele obaw i wątpliwości.