Grażyna Ordak

Koronawirus: praca zdalna to egzamin dla menedżerów i pracowników - rozmowa z Izabelą Kielczyk

Menedżerowie muszą teraz umiejętnie wyznaczać mierzalne zadania, które pozwolą przywrócić poczucie kontroli nad pracą personelu. Tym bardziej, że brak bezpośredniej kontroli i wpływu na podwładnych są chyba dla wszystkich szefów trudne.

Miesięczne wymiary czasu pracy, dni wolne od pracy i korzystne weekendy w 2020 roku

W pierwszym półroczu pracownicy będą wykonywali obowiązki przez 125 dni, a w drugim przez 128 dni. Siedem świąt przypadnie w tym roku od poniedziałku do piątku, a dwa w sobotę.

Podwyżka pensji minimalnej i pochodnych od niej świadczeń w 2020 roku

Podniesienie kwoty wynagrodzenia minimalnego do 2600 zł pociągnęło za sobą wzrost wielu świadczeń ze stosunku pracy, składek ZUS oraz wskaźników potrzebnych do skalkulowania płacy.

Niedziele handlowe w 2020 r. - kiedy będzie można zrobić zakupy

Od stycznia 2020 r. zakaz handlu osiągnie ostateczny kształt. Ma to wpływ na organizację pracy w placówkach, które będą mogły sprzedawać jedynie przez 7 z 52 przyszłorocznych niedziel.

Zmiany w kodeksie pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r.

Modyfikacje, które weszły w życie 7 września, obejmują przepisy o równym traktowaniu pracowników, mobbingu, ochronie osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, wydawaniu świadectw pracy oraz przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy.

Piotr Wojciechowski: pracodawcy poradzili sobie z RODO

Od ponad trzech miesięcy przetwarzaniem danych osobowych rządzą: legalność, przejrzystość, celowość adekwatna do potrzeb, minimalizacja danych, ograniczenia czasowe, proporcjonalność oraz rozliczalność.

Elektroniczna wersja akt pracowniczych nie taka atrakcyjna

Od 1 stycznia 2019 r. okres przechowywania teczek załogi zostanie skrócony do 10 lat. Pracodawcy będą też mogli przejść na elektroniczną formę ich prowadzenia. Póki co, nadchodzące zmiany wzbudzają wiele obaw i wątpliwości.

Zakaz pracy w niedzielę za ladą, na zapleczu i w magazynie

Choć nowe prawo dotyczące zakazu pracy w handlu w niedziele i święta za chwilę zacznie obowiązywać, wątpliwości z jego stosowaniem jest bez liku. Potwierdza to nawet uchwalona ustawa, wprowadzając aż 32 wyjątki od zakazu, co czyni z nich dogodne narzędzie do obejścia przepisów. Na pytania związane ze stosowaniem nowych regulacji odpowiada adw. Piotr Wojciechowski.

3. Festiwal Noworoczny we Wrocławiu

Już po raz trzeci Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu organizuje karnawałowy festiwal trwający od 5 do 7 stycznia. Galę rozpocznie koncert „Między słowami a muzyką” w wykonaniu wielkich dam opery Małgorzaty Walewskiej i Joanny Woś.

Urlop wychowawczy: nie zawsze rodzic po opiece wraca do tej samej firmy

Z przebywającym na urlopie wychowawczym rodzicem można rozwiązać angaż tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozstanie bez wypowiedzenia z winy pracownika.