fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

BHP: kiedy pracownik musi zaliczyć instruktaż stanowiskowy

Fotolia.com
W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych instruktaż ogólny to za mało. Podstawą dopuszczenia do pracy jest instruktaż stanowiskowy i zaliczony sprawdzian z przekazanej wiedzy.

Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest więc zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie zapewnia zatrudnionym zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą wywoływać zagrożenia. Uczestnicy szkolenia poznają ponadto przepisy oraz zasady bhp niezbędne do wykonywania danej pracy oraz umiejętność bezpiecznego wykonywania umówionych zadań.

Wstępne szkolenie bhp obejmuje tzw. instruktarz ogólny oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy – zwane instruktarzem stanowiskowym.

Szkolenie ogólne...

Ten pierwszy jest formą szkolenia wstępnego przewidzianą dla nowo zatrudnianych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych, którzy są zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Poznają na nim podstawowe przepisy, zasady pracy oraz problematykę udzielania pierwszej pomocy.

Dla części pracowników przebrnięcie przez instruktaż ogólny oznacza zakończenie szkolenia wstępnego bhp. Jednak tam, gdzie praca wiąże się z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, niezbędny jest też instruktaż stanowiskowy.

... i stanowiskowe

Przeprowadza się go przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Zwykle dotyczy on pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych, przenoszonych na takie stanowiska, w tym na stanowiska związane z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. Instruktaż stanowiskowy muszą również przejść uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci w ramach praktyk studenckich.

Instruktaż ten przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca – pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, jak również są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Nieco więcej swobody przepisy przewidują w zakresie trwania takiego instruktażu. Powinien on być dostosowany do przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Omawiana forma szkolenia bhp kończy się sprawdzianem. Obejmuje on weryfikację w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp. Sprawdzian stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy.

Aktualizacja wiedzy

Warto pamiętać, że wiedza zdobyta podczas instruktażu stanowiskowego nie jest zdobyta raz na zawsze. Pracodawca może wprowadzać bowiem rozmaite zmiany w zakresie warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności modyfikacje procesu technologicznego czy zmiany organizacji stanowisk pracy. Wówczas pracownik musi odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania takiego instruktażu „uzupełniającego" powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

Reasumując, w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w żadnym razie instruktaż ogólny nie daje podstaw do rozpoczęcia umówionej pracy. Jest to podyktowane zagrożeniami zawodowymi związanymi z wykonywaniem poszczególnych zawodów o podwyższonym ryzyku. Gdyby taki pracownik uległ wypadkowi przy pracy, fakt niezapewnienia mu szkolenia bhp w pełnym przewidzianym przepisami zakresie byłby istotną okolicznością obciążającą pracodawcę.

—Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA