fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Skutki błędy w wypowiedzeniu umowy o pracę - wyrok Sądu Najwyższego

Adobe Stock
Przełożony nie może już nic zmieniać w raz wręczonym wypowiedzeniu umowy o pracę. Jeśli się pomyli, wyrzucany ma pełne prawo do odszkodowania.

Sąd Najwyższy zajął się w czwartek skargą kasacyjną podwarszawskiej spółki zajmującej się handlem, m.in. towarami przypływającymi do Polski drogą morską.

Spółka chciała rozwinąć swoją działalność i wyznaczyła pracownicy zatrudnionej na stanowisku handlowca wynik finansowy do osiągnięcia z kontraktów zawieranych z nowymi klientami.

Gdy się okazało, że pracownica wywiązuje się z tych założeń tylko w połowie, zapadła decyzja o wypowiedzeniu jej umowy o pracę.

W tej sytuacji pracownica złożyła do sądu pozew o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie, spółka zorientowała się, że w wypowiedzeniu został popełniony błąd dotyczący kwot obrotu oczekiwanych od pracownicy. W dokumencie pojawiła się bardzo wysoka kwota: prawie 170 tys. zł w ciągu pięciu miesięcy, która, jak wynikało z dokumentu, była wykonana przez pracownicę w niewielkim zakresie, bo tylko 21 tys. zł. Spółka wysłała więc do sądu sprostowanie tego błędu. Podała, że pracownica miała wygenerować tylko 17 tys. zł zysku, a faktycznie zawarła umowy tylko na 9 tys. zł zysku.

Sądy pierwszej i drugiej instancji uznały, że wskutek błędu pracodawca podał w wypowiedzeniu nieprawdziwą przyczynę rozstania z pracownicą i uwzględniły jej roszczenie o 18 tys. zł odszkodowania.

Spółka odwołała się od tego orzeczenia i w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego dowodziła, że taki błąd nie powinien decydować o prawdziwości wypowiedzenia, bo sama przyczyna rozstania, czyli niewypracowanie planu była rzeczywista.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną spółki.

– Wypowiedzenie umowy o pracę jest bardzo doniosłą czynnością prawną, do której pracodawca musi się dobrze przygotować – powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia SN Katarzyna Gonera. – Pracodawców nie gonią przy tym terminy jak przy zwolnieniu w trybie dyscyplinarnym. Przed wręczeniem wypowiedzenie powinien jeszcze sprawdzić przełożony zwalnianego pracownika. A sankcją za błędy w wypowiedzeniu jest odszkodowanie.

Zdaniem SN sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej może dotyczyć wyłącznie prostej pomyłki, gdy np. pracodawca w wypowiedzeniu pomylił się o jedno zero i zamiast 1000 zł wpisał 10000 zł.

Jedyną formą zmiany wypowiedzenia z błędami jest zdaniem SN wycofanie wadliwego dokumentu w myśl przepisów kodeksu cywilnego o cofnięciu oświadczenia woli i wydanie nowego. Jeśli jednak takie wypowiedzenie dotarło już do pracownika, wycofanie wymaga jego zgody.

Sygnatura akt: I PK 19/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA