fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zachodniopomorskie: dofinansowanie dla firm na tworzenie i doskonalenie produktów

Fotolia.com
Ponad 43 mln zł będą mogły przeznaczyć firmy na tworzenie i doskonalenie produktów oraz na przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia ich na rynek.

Zgodnie z regułami konkursu, w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane zarówno na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, jak i na inwestycje ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie ich rezultatów. Stąd dopuszczalnymi kosztami, podlegającymi rozliczeniu, są zarówno te ponoszone bezpośrednio na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, jak i na zakup maszyn, linii produkcyjnych, technologicznych, rozbudowę zakładów przemysłowych itp. działania ukierunkowane na i niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R objętych projektem.

Wynikiem każdego przedsięwzięcia powinna być innowacja produktowa lub procesowa, co najmniej na poziomie regionalnym. Ta pierwsza, na potrzeby regulaminu konkursowego, oznacza wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań.

Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych. Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od tych dotychczas wytwarzanych/świadczonych przez firmę. Znaczące udoskonalenie istniejących wyrobów może polegać na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających ich lepsze działanie. Innowacje produktowe w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług (na przykład na podniesieniu sprawności czy szybkości ich świadczenia), na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.

Natomiast innowacja procesowa (innowacja w obrębie procesu) – to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębieprocesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów.

Metody dostawy mogą dotyczyć logistyki firmy i obejmować urządzenia, oprogramowanie i techniki wykorzystywane do nabywania środków produkcji, rozmieszczania zasobów w ramach firmy lub dostarczania produktów końcowych. Do innowacji w obrębie procesów zalicza się nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych lub na zmianach w zakresie procedur lub technik wykorzystywanych do świadczenia usług.

Każdy przedsiębiorca startujący w konkursie musi wykazać, że wprowadzenie w życie wyników prac B+R, będzie prowadzić do podniesienia jego konkurencyjności co najmniej na poziomie ponadregionalnym. Ponadto należy wykazać istniejące zapotrzebowanie rynkowe na efekty/rezultaty projektu. Wreszcie przedmiot projektu powinien wynikać z potrzeb inwestycyjnych wnioskodawcy i być możliwy do osiągnięcia z punktu widzenia stanu nauki, potencjału badawczego i merytorycznego. Sama firma – wnioskodawca także musi posiadać potencjał (zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę) umożliwiający terminową realizację projektu oraz gwarantujący osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu.

Należy dodać, że wsparcie w tym konkursie skierowane jest wyłącznie naprzedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości. Aktualny konkurs poświęcony jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

? wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

? zaawansowane wyroby metalowe,

? produkty drzewno-meblarskie

? opakowania przyjazne środowisku,

? produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

? nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

? multimodalny transport i logistyka,

? produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Firmy zainteresowane udziałem w konkursie mogą znaleźć więcej informacji o naborze wniosków na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl albo na stronie poświęconej zachodniopomorskiemu programowi regionalnemu. Warto tylko dodać, że nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach. Dla pierwszej od 3 czerwca do 2 września, a dla drugiej od 3 września do 29 listopada. Na dofinansowanie najlepszych projektów zgłoszonych w trakcie pierwszego etapu naboru wniosków zarezerwowano 30 mln zł. Natomiast budżet na drugi etap naboru to blisko 16,4 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA