fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ciężar dowodowy spoczywa na uprawnionym do znaku towarowego

Adobe Stock
Tylko przeszkodę będącą w ścisłym związku ze znakiem można uznać za ważny powód jego nieużywania.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza dotychczasowe stanowisko Urzędu Patentowego RP i judykatury – zasadą jest używanie znaku towarowe-go, zaś ważne powody nieużywania są traktowane jako wyjątek od tej zasady. Jedynie przeszkody, które pozostają w wystarczająco bezpośrednim związku ze znakiem towarowym, czyniąc jego używanie niemożliwym lub pozbawionym sensu, i zachodzą w sposób niezależny od woli uprawnionego z tego znaku, mogą być uznane za „uzasadnione powody nieużywania" tego znaku towarowego.

Należy zgodzić się z Naczelnym Sądem Administracyjnym, że za takie powody nie można uznać zmian właścicielskich po stronie uprawnionego ze znaku to-warowego.

Czytaj także: Element techniczny nie będzie znakiem towarowym

Nabywając zarejestrowany znak towarowy, należy liczyć się z tym, iż brak jego używania przez poprzedniego uprawnionego może rodzić negatywne konse-kwencje, jeśli minęło już pięć lat od wydania decyzji o udzieleniu prawa ochro...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA