fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: Dane z rejestru pomagają w weryfikacji

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Adobe Stock
Nowy przepis nakazuje wykluczać wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odcisnęła swoje piętno na wielu dziedzinach prawa. Od 1 stycznia 2021 r. jej skutki, w rozbudowanej wersji, możemy znaleźć również w tzw. nowym prawie zamówień publicznych (ustawa z 11 września 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 2020). W akcie tym znalazły się dobrze znane podstawy wykluczenia w przypadku prawomocnego skazania za określone przestępstwa, np. związane z finansowaniem terroryzmu, ale także nowa, obligatoryjna w niektórych postępowaniach, przesłanka wykluczenia idąca o krok dalej.

Określone kwoty

Przesłanka została wprowadzona w art. 108 ust. 2 pzp, stanowiącym:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA