fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie korzyści z uczestnictwa w programie Horyzont Europa?

AFP
Przy realizacji partnerstw i misji w Horyzoncie Europa będą pojawiać się szanse pozyskania przez przedsiębiorców finansowania dla ich rozwoju w obszarze innowacji. Warto obserwować te inicjatywy także ze względu na dostęp do najnowszych trendów technologicznych, politycznych i społecznych.

1. Czym są partnerstwa europejskie?

To złożone publiczno-prywatne inicjatywy badawczo-rozwojowe realizowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej: Horyzont Europa (HE). Ich celem jest połączenie wysiłków sektora publicznego i prywatnego w celu lepszego wykorzystania zasobów (w tym finansowych) i wiedzy jakimi dysponują w obszarze innowacji w danym obszarze tematycznym, dla osiągnięcia synergii i uniknięcia rozdrobnieniu wartościowych inicjatyw.

Są przygotowywane przy udziale państw członkowskich, a następnie tworzone z wykorzystaniem środków HE przy udziale Komisji Europejskiej oraz podmiotów prywatnych (zarówno pojedynczych graczy jak i organizacji branżowych) oraz podmiotów publicznych z państw UE i stowarzyszonych.

Partnerstwa stanowią narzędzie do realizacji priorytetów politycznych Unii. Ich rolą jest łączenie partnerów w celu wspólnego wspierania, opracowywania i realizacji programów służących sprostaniu europejskich i świat...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA