fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Monitoring domowy - kogo i kiedy można nagrywać

Adobe Stock
Czy wiesz, że obserwując teren przy pomocy kamer, przetwarzasz dane osób obserwowanych, które wchodzą w zasięg działania Twojej kamery? Czy wiesz, że jako właściciel kamery jesteś uznawany za administratora danych i spoczywa na Tobie wiele obowiązków?

Jeśli masz kamerę albo zamierzasz ją zainstalować, to przeczytaj poniższe wskazówki i dowiedz się, jak przetwarzać dane pozyskane w ten sposób zgodnie z RODO.

Jeśli masz kamerę w domu...

Czy wiesz, że obserwując teren przy pomocy kamer, przetwarzasz dane osób obserwowanych, które wchodzą w zasięg działania Twojej kamery?

Czy wiesz, że jako właściciel kamery jesteś uznawany za administratora danych osobowych i spoczywa na Tobie szereg obowiązków? Osoby obserwowane mogą korzystać z wielu praw dających im kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Czy wiesz, ze Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może przeprowadzić kontrolę Twojego systemu kamer lub wszcząć postępowanie na podstawie skargi osoby obserwowanej? Jeżeli stwierdzi naruszenie zasad, może nakazać Ci wprowadzenie zmian, zaprzestanie obserwowania terenu przy pomocy kamer, a nawet nałożyć karę finansową.

Jeżeli kamy nie obserwują terenu poza Twoją posesją oraz nie obserwują osób spoza kręgu rodziny i znajomych, to poniższe obowiązki nie mają zastosowania. Takie sytuacje są objęte wyjątkiem domowym i osobistym, a przepisy o ochronie danych nie mają wtedy zastosowania.

Jeśli kamery obserwują zarówno teren poza Twoją posesją, jak i osoby postronne przeczytaj uważnie poniższe wskazówki.

Po co wykorzystujesz kamerę

Zacznijmy od prostego pytania: po co wykorzystujesz kamerę? Do jakich celów? Dopuszczalna jest ochrona osób i mienia przy pomocy kamer, jeżeli w przeszłości na Twojej posesji lub w sąsiedztwie dochodziło do takich incydentów, jak włamania, kradzieże, dewastacje, a nie możesz innymi sposobami (np. alarm, ogrodzenie, pies wartownik) zapewnić sobie bezpieczeństwa.

Dopuszczalne jest obserwowanie ludzi wykonujących prace na Twojej posesji (opiekunka, osoba sprzątająca, hydraulik itd.) w związku z wykonaniem umówionych prac.

Ale, jeżeli zatrudnisz ich na podstawie umowy o pracę, to musisz uwzględnić przepisy o monitorowaniu pracowników. Stosuj tylko te funkcje kamer, które są zgodne z przyjętymi przez Ciebie celami, np. nie nagrywaj dźwięku, bo nie jest on potrzebny do celów ochrony osób i mienia.

Jaki teren obserwujesz

Kamerami możesz przede wszystkim obejmować swój teren. Możesz też obserwować bezpośredni teren wokół Twojej posesji, np. część chodnika, drogi i łąki. Nie powinieneś jednak monitorować posesji sąsiadów. Istnieje ryzyko, że naruszysz ich prywatność.

Gdzie i kiedy nie możesz stosować kamer

Nie możesz wykorzystywać kamer do obserwowania ludzi w sytuacjach naruszających ich godność, prywatność i intymność. Nie możesz podglądać innych osób np. sąsiadów na ich terenie (z wyłączeniem osób wykonujących pracę na Twojej posesji), obserwować pomieszczeń takich jak łazienki i toalety i nagrywać dalszej okolicy (np. kamerą na szczycie dachu).

Jak długo obserwujesz teren

Odpowiedz sobie na pytanie: czy obserwujesz teren stale czy tylko okresowo? Dostępne dzisiaj kamery mogą monitorować teren 24 godz. na dobę, zostać uruchomione przez użytkownika albo automatycznie, np. przez fotokomórkę. Powinieneś wybrać formę działania niezbędną dla Twoich celów. Dobrym przykładem jest wideodomofon, który może być włączany przez użytkownika, zamiast nieprzerwanie obserwować teren przed drzwiami lub furtką.

Jak długo przechowujesz nagrania

Jeżeli Twój system zapisuje nagrania, musisz zadecydować, jaki jest niezbędny czas ich przechowywania. Przy ciągłym monitoringu, czas przechowywania nagrania powinien być krótki np. 24 godz. Gdy udajesz się na urlop możesz wydłużyć ten czas do powrotu z urlopu i zapoznania się z monitoringiem o np. 2 tygodnie. Jeżeli nie nagrałeś żadnych incydentów, to po tym okresie musisz usunąć nagrania. Zauważ, że Ty jako administrator danych, odpowiadasz za czas przechowywania nagranie. Im krótszy jest ten okres, tym masz mniej danych, które musisz zabezpieczyć.

Jakich zabezpieczeń kamer i rejestratora używasz

Każdemu zależy na tym, aby jego dane były chronione. dlatego system kamer musi być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Jako administrator musisz przeciwdziałać próbom podłączenia z zewnątrz do sygnału z kamer (kablowych i bezprzewodowych) i nagrań. Oznacza to np. ograniczenie fizycznego dostępu do kamer, źródeł zasilania, monitora i rejestratora. Konieczne jest też zabezpieczenie systemu operacyjnego, np. hasłem dostępowym. Pamiętaj, by nie korzystać z fabrycznego hasła i okresowo je zmieniać. Przy zdalnym dostępie do obrazu z kamer (np. aplikacją na telefon), urządzenia takie muszą być zabezpieczone.

Kto może mieć dostęp do nagrań

Osoby obserwowane mają prawo do swoich danych na nagraniach. Przy tym nie możesz udostępniać danych innych osób - powinieneś je zamazać, np. przy pomocy oprogramowania. Nagrane przez Ciebie sytuacje mogą być udostępniane np. Policji lub ubezpieczycielowi w związku z napaścią, włamaniem albo zniszczeniem mienia w celu przeprowadzenia odpowiednich postępowań. Także osoby prywatne, które mają usprawiedliwiony interes mogą domagać się dostępu do nagrań np. gdy uszkodzono ich samochód stojący w zasięgu Twojej kamery. Musisz oceniać, czy udostępnianie nagrania jest zasadne. W obu przypadkach możesz udostępniać całe nagranie bez zamazywania wizerunku uczestników.

Kiedy nie możesz udostępniać nagrań

Jeżeli wykorzystujesz kamery do ochrony osób i mienia lub nadzoru nad osobami pracującymi na posesji, to nie wolno Ci publicznie udostępniać ich wizerunków, np. w internecie. Robiąc to narażasz się na odpowiedzialność przed sądami i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz podłączyć Twoje kamery do agencji ochrony

Tak, ale powinieneś w umowie z agencją ustalić zasady powierzania danych. Musisz określić cel, zakres i czas trwania monitorowania oraz obowiązki agencji w związku z bezpieczeństwem danych. Pamiętaj, agencja nie może wykorzystywać uzyskanych nagrań do swoich celów niezwiązanych z umową.

Jak informujesz o kamerach na swojej posesji

Osoby obserwowane muszą byc poinformowane o przetwarzaniu ich danych przy pomocy kamer. Przy wejściu na teren monitorowany musisz umieścić informację co najmniej wskazującą: Ciebie jako administratora (podać dane kontaktowe), cele przetwarzania, obserwowany obszar i okres przechowywania nagrań. Powinieneś także wskazać, gdzie można uzyskać pozostałe informacje (podstawa prawna przetwarzania, informacje o odbiorcach, wykaz praw osoby obserwowanej, możliwości złożenia skargi do Prezesa UODO).

Źródło: UODO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA