fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Podatki: Fiskus ujawni wszystko o dużych firmach

Fotorzepa/ Andrzej Bogacz
Dane o podatkach największych 4,5 tys. przedsiębiorstw będą upubliczniane od 2018 r. – wynika z projektu ustawy, który przedstawiło Ministerstwo Finansów.

Zmiany w ustawie o CIT, których projekt w środę pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, ma umożliwić  ministrowi finansów publikowanie informacji podatkowych wynikających ze składanych przez firmy zeznań podatkowych.

Mają to być dane o wysokości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku w danym roku podatkowym. Ponadto informacja ta może zostać poszerzona o wskazanie efektywnej stopy podatku, obliczonej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym.

Ujawniania takich informacji ma dotyczyć 4500 podmiotów o najwyższych przychodach oraz grup kapitałowych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania – przekonuje resort finansów -  jest przede wszystkim dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa. Według resortu obecnie jesteśmy w sytuacji, w której nieliczna (proporcjonalnie) grupa podatników CIT generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. „ Oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności.  Istnieje w takiej sytuacji potencjalny  konflikt interesu prywatnego z interesem publicznym, gdyż dane te objęte były dotychczas tajemnicą skarbową a zatem stanowiły jedynie element relacji między przedsiębiorstwem (podatnikiem) a organem podatkowym” – czytamy w uzasadnieniu.

Tymczasem , przekonuje MF, od firm należałoby by oczekiwać pełnej transparentności. „Zgodnie z wytycznymi OECD przedsiębiorstwa powinny ujawniać rzetelne informacje na temat wszystkich podstawowych kwestii dotyczących działalności, struktury organizacyjnej, sytuacji finansowej, wyników, własności i nadzoru przedsiębiorstwa. Dostępność informacji objętych proponowaną regulacją dla szerokiego grona interesariuszy, w tym m.in. organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, pracowników i in. może mieć wpływ na budowanie zaufania społecznego, a także na kontrolę społeczną zachowań przedsiębiorstw” – pisze resort finansów.

Dodaje też, że duże przedsiębiorstwa mają w ogóle znacznie więcej możliwości podejmowania takich działań, które końcowo wpływają na niższe zobowiązanie podatkowe, a często są to praktyki o charakterze  tzw. agresywnego planowania podatkowego. Uderza to zaś przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa.   

Według MF, na ujawnienie informacji podatkowych zdecydowały się m.in. takie kraje jak Dania i Szwecja. W Dani to ogólnodostępny rejestr podatników, w Szwecji odbywa się to na wniosek.

Nikt na tegorocznym Starmus nie przemawiał jednak tak ostro i nikt nie dostał takich braw, jak profesor Jeffrey Sachs. Przemówieniu zatytułowanemu „Jak przetrwać Trumpa, zmiany klimatyczne oraz inne globalne kryzysy" przysłuchiwali się członkowie norweskiego rządu, norweska para książęca, nobliści, astronauci oraz przedstawiciele światowych mediów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA