fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Duże zmiany w zarządzie PKN Orlen

Bloomberg
PKN Orlen poinformował, że dwóch członków zarządu nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Wojciecha Jasińskiego ponownie na stanowisko prezesa zarządu.

Walne zgromadzenie PKN Orlen odbędzie się 30 czerwca.

O kolejną  kadencje nie będzie ubiegał się Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Finansowych. Koncern poinformował o złożeniu takiego oświadczenia przez wiceprezesa Jędrzejczyka.

Sławomir Jędrzejczyk został powołany do Zarządu PKN ORLEN S.A. w czerwcu 2008 roku. Od 18 września 2008 roku jest wiceprezesem zarządu spółki.

 

Także Piotr Chełmiński, członek zarządu PKN ORLEN S.A. ds. rozwoju i energetyki złożył oświadczenie o tym, że nie będzie ubiegał się o stanowisko członka zarządu na kolejną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się po odbyciu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 30 czerwca 2017 roku.

Piotr Chełmiński jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 10 marca 2012 roku.

PKN Orlen poinformował także, że rada nadzorcza koncernu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku powołała Wojciecha Jasińskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki na wspólną trzyletnią kadencję zarządu.

Rada powierzyła również Wojciechowi Jasińskiemu misję utworzenia Zarządu nowej kadencji.  

Wojciech Jasiński pełni funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku.

Deklaracje Jędrzejczyka i Chełmińskiego o tym, iż nie będą ubiegali się o stanowiska w zarządzie PKN Orlen, oznaczają, że rada nadzorcza spółki będzie musiała uzupełnić skład zarządu nowej, trzyletniej kadencji, przynajmniej o jedną osobę.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego koncernu z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA