fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU z 13 czerwca 2019 r. (poz. 1095-1101)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  - poz. 1101
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze  - poz. 1100
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  - poz. 1099
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej  - poz. 1098
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym  - poz. 1097
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw  - poz. 1096
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka  - poz. 1095
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA