fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 15 lutego 2018

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 31 stycznia 2018 r., poz. 274)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej - z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie podwójne tiret drugie i podwójne tiret trzecie oraz § 2 i 3, które wejdą w życie 1 lipca (DzU z 31 stycznia 2018 r., poz. 278) • art. 4–6 ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 6 lutego 2018 r., poz. 311)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (DzU z 14 lutego 2018 r., poz. 372)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA