fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Brytyjscy mediatorzy poprowadzą szkolenia w warszawskiej adwokaturze

www.sxc.hu
W dniach 16-18 października 2015 r. trzej mediatorzy brytyjscy, przy wsparciu trenera z Polski, poprowadzą szkolenie zawodowe w Warszawie. Będzie to już czwarte szkolenie zorganizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie jego części, zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora oraz zostanie on wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych. Zgodnie z § 17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów, udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski - liczba ta ustalona została stosownie do liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach i zagwarantować profesjonalny, wysoki poziom przeszkolenia. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szkolenie składa się z dwóch części. Każdemu z uczestników, po dokonaniu opłaty rejestracyjnej, zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji i dodatkowe pytania. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i na jej podstawie odpowiedzieć pisemnie na podane pytania. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała także ocenie przy końcowej kwalifikacji mediatorów w ostatnim dniu zajęć. Jedynie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2015 r. na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl, mogą przystąpić do drugiej części szkolenia.

Koszty, rejestracja

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania, ponoszą uczestnicy szkolenia albo delegujące ich Rady.

Opłata rejestracyjna wynosi 1 450 złotych brutto.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Szczegóły dostępne na stronie www.adwokatura.pl.

Źródło: www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA