Nagrody jubileuszowe za czas pandemii oskładkowane

Brak w regulaminie wynagradzania podstawy do wypłaty tego świadczenia powoduje, że nie może korzystać ono ze zwolnienia ze składek.

Publikacja: 11.01.2024 03:00

Nagrody jubileuszowe za czas pandemii oskładkowane

Foto: Adobe Stock

 Sprawa, na kanwie której zapadła decyzja ZUS dotyczyła przedsiębiorcy, który w 2020 r. w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią, zawiesił przepisy regulaminu wynagradzania , dotyczące wypłat nagród jubileuszowych. Przypomnijmy, że jest to rodzaj świadczenia przysługującego w związku z upływem określonego stażu pracy. Firma podjęła taką decyzję w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Czas zawieszenia miał wynieść trzy lata ( tj. do końca 2023 r.). Po tym okresie firma zdecydowała, że jednak nagrody jubileuszowe w ogóle nie wrócą. Jednocześnie przedsiębiorca podjął decyzję, że w 2024 r. wypłaci je pracownikom , którzy gdyby nie decyzja z początku pandemii mieliby do nich prawo.

Firma miała wątpliwości, czy wspomniana kwota powinna być oskładkowana ze względu na to, że stanowi przychód ze stosunku pracy.

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że tak.

W wydanej interpretacji przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe faktycznie jest przychód. Jego definicja stosowana na potrzeby ubezpieczeń społecznych jest zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r., poz. 2647).

Nie od każdej kwoty jednak płatnik odprowadza należności do ZUS. Wyłączenia zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728).

Czytaj więcej

Nagroda jubileuszowa jest składnikiem wynagrodzenia

Jedno z nich wynika z par. 2 ust. 1 pkt 1. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat.

ZUS uznał, że zaległe nagrody, które zostaną wypłacone pracownikom w 2024 r. nie spełniają warunków do wyłączenia ich z podstawy wymiaru na podstawie wskazanego przepisu.

W uzasadnieniu podkreślił, że nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zasady ich przyznawania oraz wypłaty określają obowiązujące u pracodawcy przepisy o wynagradzaniu ( np. regulamin). Zdaniem ZUS, decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń ze składek na ubezpieczenia społeczne ma ich periodyczne nabywanie ( nie częściej niż raz na pięć lat) na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych.

 Organ rentowy zwrócił też uwagę, że przepis rozporządzenia znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy pracodawca likwidując w regulaminie wynagradzania instytucję nagród jubileuszowych, przewiduje możliwość wypłaty z tego tytułu rekompensaty.

Problem w tym, że w opisywanym stanie faktycznym brakuje podstawy regulaminowej do przekazania tego świadczenia. Najpierw bowiem regulacje w tym zakresie zostały zawieszone, a potem całkowicie usunięte z tego dokumentu.

W efekcie, ZUS uznał, że składki od takich wypłat należy odprowadzić.

 Organ rentowy odmówił natomiast odpowiedzi na pytanie, czy gdyby firma zostawiła w regulaminie odpowiednie zapisy to wówczas wypłata zaległości mogłaby skorzystać ze zwolnienia na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 1.

Decyzja ZUS oddział w Lubinie z 13 grudnia 2024 r. ( DI/ 200000/ 43/ 1154/2023).

 Sprawa, na kanwie której zapadła decyzja ZUS dotyczyła przedsiębiorcy, który w 2020 r. w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią, zawiesił przepisy regulaminu wynagradzania , dotyczące wypłat nagród jubileuszowych. Przypomnijmy, że jest to rodzaj świadczenia przysługującego w związku z upływem określonego stażu pracy. Firma podjęła taką decyzję w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Czas zawieszenia miał wynieść trzy lata ( tj. do końca 2023 r.). Po tym okresie firma zdecydowała, że jednak nagrody jubileuszowe w ogóle nie wrócą. Jednocześnie przedsiębiorca podjął decyzję, że w 2024 r. wypłaci je pracownikom , którzy gdyby nie decyzja z początku pandemii mieliby do nich prawo.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a