Dobra wiadomośc dla przedsiębiorców: Mały ZUS+ wydłużony o rok

Od 1 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy korzystający z ulgi mały ZUS plus będą mogli cieszyć się dłużej niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

Aktualizacja: 01.08.2023 10:18 Publikacja: 01.08.2023 03:00

Dobra wiadomośc dla przedsiębiorców: Mały ZUS+ wydłużony o rok

Foto: Adobe Stock

Przypomnijmy, że pod hasłem mały ZUS+ kryje się możliwość opłacania składek na dogodniejszych zasadach. Dotyczy to przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ważny jest także dochód jako podstawa kalkulowania składek. Jak go wyliczyć? Przede wszystkim trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku. W tym celu należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej przez liczbę dni jej prowadzenia, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Następnie przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5.

Jeśli tak ustalona podstawa wymiaru byłaby niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, to składkę należy obliczyć od tej właśnie kwoty. Jeśli natomiast przekroczyłaby 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok, skorzystanie z ulgi przestaje być opłacalne i składki są obliczane od zadeklarowanej kwoty.

Już w ubiegłym roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój trzyletni okres korzystania z preferencji. A w następnych latach uprawnienia mieli tracić ci, którzy weszli do ulgi odpowiednio później. Dlatego rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apelował o zniesienie zapisu ograniczającego (do trzech lat) korzystanie z prawa do tej ulgi. Jak argumentował, w przeciwnym razie odbije się to negatywnie na biznesie w naszym kraju, szczególnie na małych firmach.

Czytaj więcej

Przed wyborami ważne zmiany dla przedsiębiorców. Chodzi o składki ZUS

Co prawda ograniczenia czasowego nie wyeliminowano ( trwają nad tym prace w Sejmie), ale wydłużono o rok możliwość korzystania z preferencji. Będzie to dotyczyło przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z małego ZUS+.

Jak tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie się do niej do 31 grudnia 2023 r.

– We wniosku przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia – wyjaśnia.

Jeśli zatem płatnik złoży odpowiednie dokumenty (ZUS ZUA/ZUS ZZA) w sierpniu 2023 r., to zostanie objęty przedłużeniem ulgi od 1 września 2023 r.

Rząd szacuje, że z przedłużonego małego ZUS+ w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.

Podstawa prawna: ustawa o świadczeniu wspierającym (DzU z 2023 r., poz. 1429).

Przypomnijmy, że pod hasłem mały ZUS+ kryje się możliwość opłacania składek na dogodniejszych zasadach. Dotyczy to przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ważny jest także dochód jako podstawa kalkulowania składek. Jak go wyliczyć? Przede wszystkim trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku. W tym celu należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej przez liczbę dni jej prowadzenia, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Następnie przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin