To wynik zapisanego w założeniach do projektu ustawie budżetowej na 2024 rok wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do 7794 zł.

Składka ZUS za styczeń 2024

Aż 60 proc. tej kwoty jest bowiem podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji. W konsekwencji za styczeń 2024 r. wysokość składek będzie oscylować w granicach: emerytalna 912,83 zł (obecnie 812,23 zł), rentowa 374,11 zł ( obecnie (332,88 zł), wypadkowa 78,10 zł (69,49 zł), Fundusz Pracy/Solidarnościowy 114,57 zł (obecnie 101,94 zł) dobrowolna chorobowa 114,57 zł (obecnie 101,94 zł). Oznacza to, że suma ta wyniesie 1594,18 miesięcznie – bez składki zdrowotnej. Ta bowiem jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika płatnika.

Czytaj więcej

Nadchodzi podwyżka składek ZUS, jakiej w historii Polski jeszcze nie było

- W tym roku wzrost należności z tytułu składek wyniósł 17,1 proc., a w przyszłym będzie to skok o 12,4 proc. Oznacza to procentowo najwolniejszy wzrost od 2021 roku. Kwoto jest to dalej jednak spora suma, ze względu na to, że baza do wyliczania się podniosła. Przedsiębiorcy zapłacą więcej o 175, 30 zł. Rok temu było to 207,20 zł- komentuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.