Ze względu na zwiększoną liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów – to decyzja dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Dotyczy czterech oddziałów. Ale podobne obostrzenia są wprowadzane w wielu innych szpitalach w całej Polsce – np. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Opocznie czy w Starogardzie Gdańskim.

Czytaj więcej

Szpitale bezprawnie ograniczają odwiedziny pacjentów

– Na oddziale przebywa pacjent chory na Covid-19. Odwiedziny innych pacjentów są możliwe, ale jedynie wyjątkowo i za zgodą kierownika oddziału – wyjaśnia Sylwia Neubauer-Borzyszkowska ze szpitala w Starogardzie Gdańskim.

Ze względu na zwiększoną zachorowalność na infekcje wirusowe, w tym Covid-19, wstrzymano też odwiedziny w całym Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Profesor Janusz Ryś, dyrektor krakowskiego NIO, uzasadnił to koniecznością wprowadzenia „izolacji ochronnej”. Odwiedziny są wstrzymane do końca miesiąca.

Ograniczenia tak, ale...

Zdaniem rzecznika praw pacjenta szpitale nie powinny zakazywać kontaktu.

– Przy obecnym poziomie zakażeń i obowiązującym stanie zagrożenia epidemicznego placówka medyczna powinna umożliwiać odwiedziny – mówi Marzanna Bieńkowska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, pacjent szpitala ma prawo do kontaktu osobistego z innymi osobami, czyli odwiedzin. Korzystanie z praw pacjenta, między innymi z uwagi na zagrożenie epidemiczne, może zostać wprawdzie ograniczone, jednak nie uznaniowo. Musi być też jak najmniej uciążliwe dla pacjentów oraz dostosowane do aktualnego zagrożenia. Przepis ten zezwala jedynie na ograniczenie, a nie na całkowite wyłączenie możliwości korzystania z praw pacjenta.

Od 24 maja 2022 r. obowiązują rekomendacje ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego dotyczące odwiedzin. Zgodnie z nimi u jednego pacjenta powinna przebywać jedna, wyjątkowo dwie osoby. Szpital może określić przedziały czasowe na odwiedziny. Można też ograniczyć ich czas w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego. O ograniczeniach, które wynikają przede wszystkim z rekomendacji, decyduje dyrektor szpitala.

Dostosować do warunków

– Ważne, by były dostosowane do faktycznych warunków i zagrożeń panujących w placówce. Nadmierne ograniczenie stanowi naruszenie zbiorowych praw pacjenta. W każdej takiej sytuacji, gdy nie jest możliwe wyegzekwowanie poszanowania praw pacjenta przez szpital, RPP wszczyna postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów – mówi Marzanna Bieńkowska.

Od początku roku na Telefoniczną Informację Pacjenta wpłynęło 657 zgłoszeń w sprawie ograniczeń odwiedzin w szpitalach. W maju i czerwcu RPP zweryfikował tę sytuację w 650 placówkach medycznych.