Tag:

szpitale

Sprzedaż aparatury medycznej bez VAT

Szpital sprzedający tomograf komputerowy nie zapłaci podatku od towarów i usług.

Wydatki powiatów na szpitale: głównie na inwestycje, ale też pokrywanie strat

Przez siedem lat powiaty i miasta na prawach powiatu wydały z własnych budżetów ponad 7 mld zł na szpitale. Część tej kwoty poszła łatanie dziury w budżetach szpitali wynikającej z niedostatecznego finasowania świadczeń przez NFZ.

System drży w posadach. Przez braki kadrowe szpitale zawieszają pracę oddziałów

Dziesiątki oddziałów, których praca została zawieszona z powodu braków kadrowych – tak wygląda dziś rzeczywistość wielu szpitali w Polsce.

Do 100 tys. zł rekompensaty za śmierć w szpitalu

Pacjent, który ucierpiał w wyniku błędu, otrzyma maksymalnie 200 tys. zł świadczenia kompensacyjnego

Nowa propozycja dotycząca finansowania szpitali. „Nie chcemy robić rewolucji”

Samorządy i szpitale chcą zmian w przepisach i zwiększenia finansowania placówek. Nie jesteśmy w stanie dłużej udźwignąć rosnących strat szpitali – mówią samorządowcy.

Zasypywanie dziury w budżetach szpitali. Z NFZ otrzymają 1,6 mld zł

Ministerstwo Zdrowia i NFZ ogłosiły, jakie kroki podejmą, by poprawić sytuację finansową szpitali, zwłaszcza powiatowych. Do placówek tych ma trafić 1,3 mld zł, zaś 279 mln zł do szpitali wdrażających nowe przepisy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Szpitalne inwestycje w sprzęt i infrastrukturę zdrowotną

Nieco ponad pięć mln zł dotacji mogą pozyskać placówki medyczne dzięki kolejnemu rozdaniu środków z działania 6.1.1 kujawsko-pomorskiego programu regionalnego.

To nie lekarz rodzinny ma zaświadczać o braku przeciwskazań do operacji

To nie po stronie lekarzy rodzinnych leży obowiązek zaświadczenia, czy pacjent jest gotowy do przeprowadzenia operacji, ocena jego stanu leży w pełni po stronie szpitala.

Gmina może być stroną poręczenia

Nasza gmina jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poręczyła kredyt zaciągnięty przez SPZOZ który ma problemy z jego spłatą. Czy na wniosek SPZOZ gmina może zacząć spłacać kredyt jako poręczyciel? W umowie poręczenia przewidziano że warunkiem spłaty przez gminę jest wymagalność raty a dodatkowo wezwanie z banku – pyta radny.

Odwołuj wizytę w przychodni, nie blokuj terminu

W zeszłym roku tylko w warszawskich przychodniach i szpitalach pacjenci nie zjawili się na niemal 300 tys. zaplanowanych wizyt. Te niechlubne statystyki można zmienić - i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy zadzwonić i odwołać umówioną wizytę lub zmienić jej termin.