W swoim piśmie prezes NRA przypomniał, że adwokaci, wykonujący zawód zaufania publicznego, są jednocześnie przedsiębiorcami ponoszącymi określone zobowiązania publiczno-prawne, a także zobowiązania w stosunku do zatrudnianych przez siebie osób.

- Obecny stan zagrożenia epidemicznego w sposób istotny ogranicza tę działalność zawodową i wymaga wsparcia ze strony Państwa - podkreślił mec. Jacek Trela.

Jednocześnie zadeklarował w imieniu samorządu zawodowego adwokatów, wsparcie merytoryczne, zapewniając, że przedstawiciele adwokatury są gotowi do przedstawienia propozycji rozwiązań legislacyjnych, a także konsultacji projektów rządowych.

Czytaj także:

Koronawirus w Polsce. Adwokaci: zawiesić postępowania sądowe

ORA w Poznaniu zawiesza obowiązek płacenia składek