Obowiązkiem każdego profesjonalnego pełnomocnika jest zachowanie poufności. Chodzi nie tylko o zakaz ujawniania tajnych informacji, ale też konieczność zabezpieczenia procesu komunikacji z klientem i innymi osobami, tak by nikt nieuprawniony nie zdołał uzyskać dostępu do danych. Obowiązek ten obejmuje każdy sposób komunikacji. Rekomendacja przygotowana na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych szczegółowo opisuje, jak powinni komunikować się radcowie.

– Skrzynka pocztowa radcy musi zapewnić możliwość zachowania tajemnicy zawodowej, w szczególności pozwalać na zabezpieczanie przekazywanych przy jej wykorzystaniu informacji przed ujawnieniem oraz takie samo przechowywanie tych informacji na odpowiednio zabezpieczonych serwerach – wskazuje Maciej Bobrowicz, prezes KIRP. – Wysyłanie nieszyfrowanej korespondencji czy plików jest jak wysyłanie kart pocztowych. Po drodze taka korespondencja może być odczytana przez osoby nieuprawnione – zaznacza.

I przypomina, że prawnicy nigdy do ochrony poufności korespondencji nie powinni stosować kryterium za darmo. – Kiedy otrzymuję korespondencję od prawników, których poczta mailowa ma domeny konsumenckie, wiem, że nie mam do czynienia z profesjonalistami – dodaje.