Minister sprawiedliwości zmienia regulamin urzędowania prokuratur wojskowych. Celem zmian jest reorganizacja prokuratur garnizonowych i ograniczenie liczby prokuratorów funkcyjnych.

Powód? Z roku na rok maleje liczba spraw wpływających do prokuratur wojskowych, a tym samym i obciążenie sprawami. Od dziś w wojskowych prokuraturach garnizonowych nie będą już tworzone komórki organizacyjne.

Do podstawowych zadań wojskowych prokuratorów należy nie tylko prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, ale i udział w postępowaniach sądowych oraz planowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki. Muszą też załatwiać petycje, skargi, wnioski i meldunki oraz zbierać i analizować dane  o stanie przestępczości, a także  dane statystyczne.

We wrześniu 2012 r. Rada Ministrów postanowiła, że likwidacja prokuratury wojskowej nastąpi 1 stycznia 2014 r. Tak się nie stało. Kolejny termin wyznaczono na styczeń 2015 r.

Likwidację pionu wojskowego przewidziano w projekcie prawa o prokuraturze, którym już po raz kolejny będzie się zajmował rząd (najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu).

Potem projekt czekają prace w Sejmie.

Likwidacja prokuratur wojskowych oznaczałaby dla Ministerstwa Obrony Narodowej oszczędności ponad 60 mln zł rocznie.

podstawa prawna: rozporządzenie z 26 lutego 2014 r.