Dziekan lubelskiej ORA zachęca do zbierania podpisów dla byłego prezesa NRA

Duże poruszenie w środowisku adwokackim wywołał mail wysłany do członków izby lubelskich przez jej dziekana, zachęcający do wzięcia udziału w zbieraniu podpisów za kandydaturą Jacka Treli z list opozycji (Polska 2050).

Publikacja: 30.08.2023 18:18

Jacek Trela

Jacek Trela

Foto: rp.pl

Bartosz Przeciechowski, dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie, wysłał do członków tej izby wiadomości z informacją, że z okręgu lubelskiego do Senatu, w ramach tzw. paktu senackiego, startuje poprzedni prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacek Trela. Dziekan wskazał, że kandydat ten, ze względu na swoje doświadczenie m.in. w pracach legislacyjnych, będzie właściwie reprezentował całą adwokaturę. Mail zakończył się wezwaniem do zaangażowania w zbieranie podpisów poparcia dla tej kandydatury.

Czytaj więcej

Były prezes NRA kandydatem na senatora

– W swoim mailu nie zachęcam do głosowania na konkretnego kandydata i nie będę do tego publicznie namawiać – tłumaczy Bartosz Przeciechowski. – Piszę o tym, że adwokatura powinna mieć odpowiednią reprezentację w parlamencie i uważam, że słuszne jest wsparcie rejestracji kandydatury mec. Treli, zostawiając jej ocenę lubelskim wyborcom w dniu wyborów. Mec. Trela jest jedynym kandydatem, który był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, członkiem NRA, dziekanem dużej izby adwokackiej – dodaje.

Jednak na dyskusyjnych grupach adwokackich na Facebooku mail ten wywołał spore oburzenie. Wskazywano, że to naruszenie zasady apolityczności adwokatury i że dziekan nie powinien wykorzystywać swojego autorytetu, by agitować za konkretnym kandydatem.

– Wydaje mi się, że doszło do pewnego nieporozumienia. Odróżnić trzeba namawianie do głosowania na konkretną osobę od zbierania przez określone środowiska podpisów poparcia na listach – tłumaczy Bartosz Przeciechowski.  

Dużo emocji wzbudziło też powołanie się na uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury z czerwca tego roku zobowiązujące członków samorządu do „szerzenia świadomości prawnej w społeczeństwie i informowania obywateli o znaczeniu udziału w wyborach oraz dokonywaniu wyborów zgodnych z wartościami konstytucyjnymi, wartościami europejskimi, prawami i wolnościami osobistymi, poszanowaniem praw mniejszości, pozostaniem Polski w Unii Europejskiej oraz gwarancją rządów prawa i przestrzegania praworządności.” Dziekan napisał nawet, że zwraca się do członków izby „w wykonaniu tej uchwały", co mogło być odebrane jako obowiązek wzięcia udziału w zbieraniu podpisów. Paragraf 63 Kodeksu Etyki Adwokackiej stanowi przecież, że adwokat zobowiązany jest stosować się do obowiązujących uchwał samorządu.

– W treści maila przywołałem to, co obowiązuje wszystkich adwokatów i aplikantów, czyli uchwałę Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu z czerwca tego roku, w której jasno wskazano kryteria, jakie powinny towarzyszyć kandydaturom: gwarantowanie rządów prawa i przestrzeganie praworządności, szacunek dla wartości konstytucyjnych, wartości europejskich, poszanowanie praw i wolności osobistych, ochronę praw mniejszości – tłumaczy Bartosz Przeciechowski – Podpisanie listy poparcia dla mec. Treli nie blokuje możliwości podpisania jej też innym kandydatom. Od nikogo też oczywiście nie wymagam jej podpisania. Uchwałę przywołuję wskazując na kryteria, jakie powinny odnosić się do kandydatów. W mojej ocenie ten kandydat spełnia wszystkie te kryteria. Uznałem więc za słuszne, by lubelskie środowisko adwokackie rozważyło, czy warto takiego kandydata przedstawić lubelskim wyborcom – podsumowuje.

Opinia dla "Rzeczpospolitej"
Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA

Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury ma charakter przesłania uniwersalnego, opartego na określonych wartościach, których Adwokatura zawsze broniła i bronić będzie, bez względu na to, kto sprawuje władzę polityczną. Uchwała, jak i Adwokatura nie jest polityczna czy partyjna. Zwracamy się do wszystkim obywateli, a nie tylko adwokatów. Apelujemy o udział w wyborach, bez względu na przekonania polityczne. Wskazujemy, jakiego rodzaju kryteriami obywatel powinien kierować się przy wyborach poszczególnych kandydatów czy ugrupowań, które reprezentują. Te kryteria to nic innego jak wartości demokratycznego państwa prawnego: poszanowanie konstytucji i prawa międzynarodowego wiążącego Polskę, respektowanie trójpodziału władzy, w tym niezależnego sądownictwa, ochrona praw i wolności obywatelskich.
W części skierowanej wprost do adwokatów uchwała zobowiązuje do szerzenia świadomości prawnej w społeczeństwie, informowania o znaczeniu udziału w wyborach. Staramy się to robić. Adwokatura chce Polski demokratycznej, wolnej. Polski budowanej na wartościach konstytucyjnych i europejskich. Polski w strukturach Unii Europejskiej i przestrzegającej jej zasad, w tym w dziedzinie praworządności. Przekaz zawarty w uchwale Krajowego Zjazdu Adwokatury jest czytelny i jasny. Nie wymaga rozwijania i konkretyzacji, zwłaszcza w takiej grupie społecznej jak właśnie adwokaci. Myślę, że obywatele, którym bliskie są wartości, o których mówię dokonają rozsądnych wyborów. Wskazywanie palcem konkretnych osób nie jest tu potrzebne.   

Bartosz Przeciechowski, dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie, wysłał do członków tej izby wiadomości z informacją, że z okręgu lubelskiego do Senatu, w ramach tzw. paktu senackiego, startuje poprzedni prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacek Trela. Dziekan wskazał, że kandydat ten, ze względu na swoje doświadczenie m.in. w pracach legislacyjnych, będzie właściwie reprezentował całą adwokaturę. Mail zakończył się wezwaniem do zaangażowania w zbieranie podpisów poparcia dla tej kandydatury.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy