To reakcja zarządu Stowarzyszenia w związku na doniesienia medialne dotyczące wniesienia do Sądu Najwyższego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie wniosków o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorkom: Ewie Wrzosek – prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów oraz Małgorzacie M. – prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie. 

Wnioski zostały złożone w toku śledztwa związanego z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji z prowadzonych postępowań karnych.

W rozmowie z TVN 24 prok. Wrzosek zaprzeczyła zarzutom i podważała treść SMS-ów, które rzekomo miała wysłać. Jej telefon był inwigilowany Pegasusem. „Pegasus daje możliwość manipulowania treściami tam znajdującymi się, nanoszenia nowych danych i usuwania danych, które tam były dostępne” – mówiła Wrzosek w TVN 24.

– Jesteśmy pewni autentyczności tych wpisów, przebadał je biegły na wszelkie sposoby. Są złożone w Sądzie Najwyższym – powiedział "Rzeczpospolitej" prok. Marcin Lorenc, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Czytaj więcej

Prokuratura chce postawić zarzuty Ewie Wrzosek

Do tych doniesień w wydanym stanowisku odniósł się Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, którego członkiem jest prok. Ewa Wrzosek. - Żądamy szybkiego, rzetelnego i obiektywnego przeprowadzenia postępowania, celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy - czytamy.

Stowarzyszenie przypomina, iż jego celem jest "kształtowanie postaw etycznych prokuratorów ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o honor i godność zawodu, ochronę autorytetu prokuratury oraz promowanie praworządności i propagowanie na forum publicznym znaczenia niezależności prokuratora, pozycji silnej i obiektywnej prokuratury w demokratycznym państwie prawnym". - Za niedopuszczalne uznajemy zachowania, które mogłyby stanowić nieuprawnione udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim informacji z toczących się postępowań przygotowawczych - podkreśla zarząd Lex Super Omnia. - Jednocześnie oczekujemy od Pani prokurator, jako członka naszego Stowarzyszenia, zajęcia i przekazania Zarządowi stanowiska w kwestii zarzucanych jej działań - dodaje. 

Czytaj więcej

Prokuratura ujawnia zapisy z telefonu prok. Wrzosek. Chce uchylenia immunitetu

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Cień pegasusa, smak owoców z zatrutego drzewa