W ostatnich miesiącach podatnicy musieli wdrożyć w swoich firmach tak wiele zmian podatkowych, jak nigdy dotychczas. To sprawia, że rośnie zainteresowanie wszelkiego rodzaju szkoleniami, raportami i webinariami na temat nowych przepisów.

Nagrody za działalność w dziedzinie edukacji podatkowej

Nagrody za działalność w dziedzinie edukacji podatkowej

Reczpospolita

W tej części rankingu nagradzamy firmy, które w największym stopniu zaangażowały się w działania z zakresu edukacji podatkowej. Uczestników prosiliśmy o podanie danych na temat organizowanych przez nich w 2021 roku konferencji, raportów i konkursów o tematyce podatkowej. Wyróżnienia przyznajemy w dwóch kategoriach: dla wielkiej czwórki i mniejszych firm.

Wyboru dokonała kapituła redakcyjna, w skład której weszli: zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Tomasz Pietryga, szefowa działu prawa Anna Wojda, zastępcy szefa działu prawa: Marek Kobylański, Wojciech Tumidalski, oraz dziennikarze zajmujący się prawem podatkowym: Aleksandra Tarka i Przemysław Wojtasik.

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Kongresy i raporty

Wśród firm z wielkiej czwórki najwięcej głosów zdobyła KPMG za szereg raportów, kongresów, webinariów i webcastów, które przybliżyły podatnikom nowe przepisy. Przykładem może być zorganizowana w styczniu 2021 roku 11. edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, podczas której 25 ekspertów KPMG wygłosiło 13 prelekcji dla ponad 2 tys. uczestników. Był tłumaczony symultanicznie na język angielski. Inny przykład to szereg webcastów zorganizowanych wspólnie z samorządami i organizacjami przedsiębiorców na temat tego, jak skorzystać z ulgi B+R, IP Box oraz dotacji unijnych.

Eksperci KPMG przygotowali też szereg raportów, jak np. „Zmiany w CIT z perspektywy firm w Polsce” z sierpnia 2021 r., który przedstawia opinie przedsiębiorców na temat przepisów wprowadzonych na początku i w trakcie 2021 r. Najistotniejszą zmianą okazał się obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej oraz odroczenie mechanizmu pay and refund w podatku u źródła.

Kapituła „Rzeczpospolitej” wyróżniła też firmę MDDP za bardzo dużą aktywność w prezentowaniu podatnikom zmian przepisów, w tym organizację licznych konferencji, webinariów i warsztatów. Eksperci MDDP zorganizowali szereg webinariów na temat m.in. pakietu VAT e-commerce, analizy cen transferowych czy publikacji informacji o strategii podatkowej, część z nich w języku angielskim.

Wsparcie studentów

Firma MDDP zorganizowała też wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu „Tax Everest” Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Eksperci KPMG wzięli też udział w ważnych konferencjach, m.in. w XXII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Nowe oblicza prawa podatkowego” oraz Toruńskim Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego.