W podjętej wczoraj uchwale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie oceniło planowane zmiany w zasadach ochrony tajemnicy zawodowej (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego) zawarte w projekcie zmian kodeksu postępowania karnego. Nowe przepisy mają upoważniać prokuratora do uchylenia tej tajemnicy.

Doniesienia na temat prac nad zmianami zasad uchylania tajemnicy zawodowej potwierdził w ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówił, że podjęto je z inicjatywy prokuratorów, którzy chcą skutecznych narzędzi do zdobywania dowodów w sprawach o najcięższe przestępstwa. Zapewniał także, że ograniczenia tajemnicy w żaden sposób nie dotkną dziennikarzy.

- W demokratycznych systemach prawnych uchylanie tajemnicy zawodowej jest wyłączną kompetencją niezawisłego sądu, a nie prokuratora. Tego typu zmiany godzą w podstawowe prawa obywateli, w tym konstytucyjnie gwarantowane prawo do prywatności i prawo do sądu. Tajemnica zawodowa chroni bowiem jednostkę korzystającą z pomocy osoby wykonującej zawód zaufania publicznego - zauważa Prezydium  NRA.

Zaznacza, że tajemnica zawodowa nie jest żadnym przywilejem grup zawodowych.

- Prace legislacyjne w tym zakresie należy uznać za działania zmierzające do eliminacji gwarancji procesowych, co musi spotykać się ze zdecydowanym sprzeciwem - twierdzi NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaapelowało  o zaniechanie prac legislacyjnych , gdyż godzą one w dobrze pojęty interes publiczny i prawa jednostki.

Stanowczy protest przeciwko planom wyposażenia prokuratora w uprawnienia do zwolnienia adwokata z tajemnicy obrończej wyraziła też Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku.

- Tajemnica obrończa należy do tego rodzaju praw obywatelskich, które w systemie prawa cywilizowanego państwa nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom. Przekazanie uprawnienia do zwolnienia z tego obowiązku organowi pozostającemu w strukturze hierarchicznego podporządkowania, niewyposażonego w przymiot niezależności i niezawisłości prowadzi do możliwości wykorzystywania tego uprawnienia w sposób nieuzasadniony, nieumiarkowany i polityczny - czytamy w uchwale z 27 września.

Czytaj też:

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Sekrety klientów kancelarii zagrożone

Radcy prawni apelują ws. zwolnienia z tajemnicy zawodowej

Dziś w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbędzie się debata na temat zmian w tajemnicy zawodowej.  Zapraszamy do obejrzenia transmisji na stronie rp.pl o godz. 14:00.  https://bit.ly/2NZiC4Y