Taka jest najnowsza propozycja Ministerstwa Gospodarki. “Rz” dotarła do projektu ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP oraz o zmianie niektórych ustaw w wersji z 12 listopada 2009 r., uwzględniającej uwagi Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Jak poinformowało nas MG, projekt ten w ciągu dwóch tygodni ma trafić na posiedzenie rządu. Wcześniej zajmie się nim Komitet Stały, który będzie też musiał zdecydować, co stanie się z przygotowanym w czerwcu przez Ministerstwo Finansów projektem nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Na liście ustaw, które muszą być zmienione w związku z koniecznością dostosowania polskiego prawa do tzw. dyrektywy usługowej, jest [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B33A5F1AFC7C4B0FBECA16ECC61F00D7?id=269316]ustawa o doradztwie podatkowym[/link].

[b]Projektowany art. 30 otwiera doradcom podatkowym możliwość wykonywania usług w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, pod warunkiem że komplementariuszami w tych spółkach i wspólnikami w pozostałych są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub zagraniczni prawnicy wykonujący stałą praktykę.[/b] Z tym że w spółkach, w których jest więcej niż dwóch komplementariuszy lub wspólników, doradcy, adwokaci, radcowie prawni i biegli rewidenci muszą stanowić większość.

W spółkach zaś o dwóch komplementariuszach lub wspólnikach – wystarczy jeden z nich.

[ramka][b] [link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/11/17/doradcy-zaloza-spolki-multidyscyplinarne/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]