Ujawnione pytania, które wpłynęły do NRA mają według adwokatury charakter tzw. „pytań z tezą". Palestra zauważa, że dziennikarz próbował przedstawić oddolne sygnały ze strony adwokatów działających w interesie wymiaru sprawiedliwości jako zorganizowaną akcję.

- W obawie przed manipulacją medialną portalu internetowego natemat.pl zdecydowaliśmy się opublikować do Państwa wiadomości odpowiedzi jakich udzieliliśmy - pisze NRA.

"Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na kilka pytań dotyczących sprawy PGP-InPost-Poczta Polska. Teraz, gdy opadł bitewny pył dział Pieniądze naTemat chce opisać kulisy tej sprawy.

1. Jaki jest zakres usług świadczony przez agencję High Profile dla NRA?

Agencja High Profile Strategic Advisors wspiera Naczelną Radę w zakresie Public Relations oraz w organizacji wydarzeń specjalnych, takich jak gale, uroczystości, konferencje naukowe, imprezy integracyjne i sportowe.

2. Czy kierownictwo NRA zna mec. Golińskiego?

Biuro prasowe nie posiada wiedzy o znajomościach poszczególnych członków Prezydium NRA. Adw. Goliński nie jest członkiem władz NRA ani żadnej komisji działającej przy NRA.

3. Czy mec. Dariusz Goliński, obecny na konferencji prasowej PGP, został wysłany tam przez NRA lub przez High Profile Strategic Advisors na zlecenie NRA?

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

NRA nie wysyłała adw. Golińskiego na żadną konferencję ani też nie zlecała tego agencja High Profile. Nie mamy informacji na temat gości i uczestników tej konferencji.

4. W ciągu mniej niż tygodnia zostaje uruchomionych kilka blogów i profili na FB atakujących PGP.

a) Blog palestrapolska.wordpress.com – czy NRA wie kto prowadzi ten blog? Czy jest to blog prowadzony przez NRA?

Nie, nie jest to blog prowadzony przez NRA. NRA nie ma z nim nic wspólnego.  Środowisko adwokackie jest wyjątkowo niezależne i oddolnie wychodzi z wieloma inicjatywami, na które NRA nie ma wpływu.

b)  Profil FB – Ślepym okiem temidy – czy NRA prowadzi lub zakładała tą stronę

Nie, ten profil ani nie został założony, ani nie jest związany z NRA.

5. Krytyczne głosy ze stron adwokatury podniosły się już na początku stycznia? Dlaczego tak szybko (w pierwszym tygodniu stycznia) – przecież wtedy nie minęły jeszcze terminy doręczeń pierwszych przesyłek wysłanych na początku miesiąca.

Od początku roku do NRA napływały oddolne sygnały od adwokatów, że nagle, z dnia na dzień, do wielu kancelarii przestały docierać przesyłki, podczas gdy dotychczasowym standardem były codzienne wizyty listonoszy z korespondencją sądową. Już od początku działania nowego operatora można było się przekonać o jakości usług punktów odbioru przesyłek. Adwokaci skarżyli się na dystans dzielący kancelarie od punktów, o błędnym wskazywaniu na awizo miejsca przekazania przesyłki (co skutkowało kilkudniowym poszukiwaniem przez adwokatów przesyłek po całym mieście), również od początku stycznia docierały do nas sygnały, że kurierzy „na siłę" przekazują przesyłki osobom nieupoważnionym. Do dziś do NRA napłynęło kilkaset skarg i wciąż docierają nowe. Jeśli Pan Redaktor sobie życzy, możemy przesłać Panu ich skany. W związku z przedstawionymi problemami, przedstawiciele NRA spotkali się z przedstawicielami prywatnych operatorów pocztowych, jak również z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, celem znalezienia i wypracowania sposobu rozwiązania problemów.

Jeszcze raz podkreślamy, że praca adwokata jest zajęciem, w którym ogromne znaczenie mają terminy na złożenie pozwu, apelacji itp. Jeśli te terminy przepadną, to ucierpi na tym wyłącznie klient. Często na przygotowanie apelacji potrzeba dużo czasu, a jeśli jednego dnia zostanie dostarczona zaległa poczta z kilku bądź kilkunastu dni, to czasu na pracę jest relatywnie mniej, co w konsekwencji może zaważyć na wyniku końcowym sprawy sądowej. Podkreślić również należy (o czym nie wszyscy pamiętają), że nieodebranie drugiego awizo sąd traktuje jako pismo doręczone. Zatem stawiane przez niektóre media zarzuty, że adwokaci, którzy domagają się zostawiania awizo, próbują w ten sposób przedłużyć terminy spraw w sądach, świadczą o braku podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

6. Wg danych podawanych przez PGP oraz danych pochodzących z sądów dot. liczby reklamacji, nie można stwierdzić, że PGP jest gorsze od Poczty Polskiej (ponad 300 reklamacji na ponad 3,7 mln doręczonych przesyłek). PGP powołując się na dane z jednego z sądów (sąd w Lublinie) – twierdzi, że reklamacje na usługi pocztowe Poczty Polskiej były liczone w tysiącach.

Skąd więc twierdzenie, że PGP gorzej wywiązuje się gorzej ze swoich obowiązków niż Poczta Polska?

Zwracam uwagę, iż posługiwanie się statystykami wyłącznie z sądu w Lublinie nie jest miarodajne, bowiem sąd w Lublinie to tzw. e-sąd, rozpatrujący pozwy w postępowaniu nakazowym (m.in. niepłacenie rachunków) i tam nadsyłanych jest ok. 2,5 mln przesyłek rocznie. Na wiarygodne statystyki, dające rzetelny obraz zmian skutków wprowadzenia nowego systemu doręczeń, zapewne będzie trzeba poczekać. Zgodnie z prawem pocztowym reklamacje składa usługodawca, zatem sądy i prokuratura, które nie odczuły jeszcze do końca skutków nowego sposobu doręczeń poczty, w przeciwieństwie do adwokatów, którzy są odbiorcami przesyłek sądowych.

Warto podkreślić, że pomiędzy Pocztą Polską a Polską Grupą Pocztową toczy się walka biznesowa, ale NRA nie opowiada się po żadnej ze stron. Zależy nam na tym, aby zmiany, jakie zostały wprowadzone po 1 stycznia, nie spowodowały paraliżu w  funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

NRA nie komentuje, nie ocenia i nie wartościuje, kto jest lepszy a kto gorszy. Wskazujemy jedynie, iż rośnie liczba adwokatów, którzy sygnalizują poważne problemy, mające istotnie negatywny wpływ na pracę kancelarii adwokackich i tym samym poważne problemy zwykłych obywateli, powierzających swoje sprawy w ręce profesjonalnych pełnomocników, którzy z kolei z powodu problemów z doręczeniami mają związane ręce. Zwracam też Pana uwagę, iż to nie środowisko adwokackie pierwsze sygnalizowało w przestrzeni publicznej te problemy lecz pracownicy sądów. Potwierdzenie bez trudu znajdzie Pan na internetowym forum pracowników sądów. Dodatkowo poważne opóźnienia lub przypadki ilustrujące brak standardów związanych z obowiązkiem zachowania tajemnicy korespondencji nie są przedmiotem reklamacji."

NRA podkreśla, że na nieprawidłowości zwracała uwagę nie tylko palestra, ale również inni przedstawiciele zawodów prawniczych m. in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", radcowie prawni czy Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

NRA nie opowiada się po żadnej ze stron walki między Pocztą Polską a PGP

W przekazanej korespondencji palestra reasumuje, że wspólnym interesie zarówno adresatów, nadawców, jak i operatora pocztowego jest to, aby system doręczeń przesyłek z sądów i prokuratur był efektywny, skuteczny, szybki i gwarantujący bezpieczeństwo i tajemnicę korespondencji.