Rady rodziców i samorząd uczniowski, to instytucje zapewniające udział społeczeństwa w zarządzaniu oświatą, których utworzenie jest obowiązkowe. W przeciwieństwie do np. rad oświatowych, które mogą być powoływane na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, obejmują one swoją właściwością konkretną szkołę lub placówkę oświatową. Instytucje te zrzeszają przedstawicieli tylko jednej z grup interesariuszy związanych z sektorem oświatowym (odpowiednio rodziców lub uczniów).