Sąd usankcjonował przestępcze działania? Ziobro składa skargę nadzwyczajną

Miała zapłacić ponad 5800 złotych wraz z odsetkami wynikającą z umowy pożyczki, której nie zawierała. Kobieta padła ofiarą oszustki, która posłużyła się jej danymi osobowymi w celu wyłudzenia od firmy pożyczkowej pieniędzy. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną.

Publikacja: 09.09.2023 08:52

Sąd usankcjonował przestępcze działania? Ziobro składa skargę nadzwyczajną

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Jak informuje Prokuratura Krajowa, z powództwem do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej wystąpił podmiot, który przejął wierzytelność od firmy pożyczkowej. Podstawą roszczenia była umowa pożyczki zawarta w styczniu 2018 roku, dotycząca kwoty 2900 złotych.

Z informacji zawartych w pozwie wynikało, że pożyczkobiorca nie dokonał spłaty należności wynikających z umowy i ta została wypowiedziana w czerwcu 2018 roku. W pozwie zażądano spłaty ponad 5 800 złotych. Na tę kwotę złożyła się wartość rzeczywiście udzielonej pożyczki oraz określone umownie koszty dodatkowe w postaci prowizji w kwocie 2465 złotych i odsetki umowne.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w grudniu 2018 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uznając całość roszczenia, a dodatkowo zobowiązując pozwaną do zwrotu kosztów postępowania w kwocie 1280 złotych. Wobec potwierdzenia doręczenia orzeczenia, nakaz stał się prawomocny w grudniu 2018 roku.

Pozwana podjęła bezskuteczną próbę zakwestionowania prawidłowości doręczenia jej nakazu zapłaty i jednocześnie powiadomiła sąd o skierowanym na policję w lipcu 2018 roku zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, polegającego na wykorzystaniu jej danych osobowych przy zawieraniu umów pożyczek oraz o unieważnieniu dotychczas posiadanego przez nią dowodu osobistego.

Kradzież tożsamości potwierdzona

Jak ustalono, Prokuratura Rejonowa w Zabrzu przeprowadziła postępowanie przygotowawcze dotyczące wyłudzenia w latach 2017 i 2018 roku w Zabrzu szeregu pożyczek od kilkunastu podmiotów zajmujących się tego rodzaju działalnością finansową. Zakończono je w grudniu 2020 roku skierowaniem do Sądu Rejonowego w Zabrzu aktu oskarżenia wobec dwóch osób. Jedną z nich była kobieta prowadząca biuro pośrednictwa kredytowego i punkt ksero, zaś druga oskarżona z nią współpracowała.

Dane pożyczkobiorców w tym kserokopie ich dowodów osobistych, oskarżone pozyskiwały w różny sposób m.in. z wcześniej prowadzonych postępowań kredytowych, czy podczas kserowania przynoszonych do ich punktu ksero dokumentów, zostawiając sobie dodatkowe kopie.

Wyrokiem z 17 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu, uznał winę obu oskarżonych przyjmując, że działały w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej osobom, których danymi się posługiwały i skazał je w ramach ciągu przestępstw na kary po 2 lata ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Jednocześnie zobowiązał je do naprawienia wyrządzonych przestępstwem szkód, przez zapłatę poszczególnym pokrzywdzonym wyłudzonych kwot. Jak podaje prokuratura, wyrok jest prawomocny.

Czytaj więcej

Pożyczył 500 zł. Miał oddać 280 tys. zł. Jest wyrok SN ze skargi Ziobry

Prokurator Generalny: orzeczenie sądu usankcjonowało przestępcze działania

Prokurator Generalny zaskarżonemu orzeczeniu Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej zarzucił naruszenie konstytucyjnych zasad w tym zaufania obywatela do państwa, bezpieczeństwa prawnego, prawa do rzetelnej procedury sądowej i sprawiedliwości społecznej. Wydany nakaz zapłaty dotyczył bowiem umowy pożyczki, której pozwana w rzeczywistości nie zawierała, a czynność prawna w niej określona, została dokonana w wyniku popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę oszustwa.

Jak podkreślono, kwestionowane orzeczenie sądu w istocie usankcjonowało przestępcze działania i doprowadziło do zasądzenia roszczenia wywodzonego z umowy obarczonej nieważnością. Już z samego faktu, że umowa ta realizowała cel przestępczy, stała się bezwzględnie nieważna. Taki stan rzeczy jest zatem sprzeczny z zasadą praworządności, poczuciem sprawiedliwości i winien być wyeliminowany z obrotu prawnego.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, z powództwem do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej wystąpił podmiot, który przejął wierzytelność od firmy pożyczkowej. Podstawą roszczenia była umowa pożyczki zawarta w styczniu 2018 roku, dotycząca kwoty 2900 złotych.

Z informacji zawartych w pozwie wynikało, że pożyczkobiorca nie dokonał spłaty należności wynikających z umowy i ta została wypowiedziana w czerwcu 2018 roku. W pozwie zażądano spłaty ponad 5 800 złotych. Na tę kwotę złożyła się wartość rzeczywiście udzielonej pożyczki oraz określone umownie koszty dodatkowe w postaci prowizji w kwocie 2465 złotych i odsetki umowne.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?