Sejm rusza z pierwszym czytaniem zmian w kodeksie cywilnym i procedurze cywilnej. Celem noweli jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego dla gruntów rolnych mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczą także przepisów związanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z umowy najmu.

Wezwanie do próby ugodowej i mediacja pozasądowa nie będą już przerywały biegu terminu przedawnienia. Mimo że przed kilku laty skrócono istotnie okresy przedawnienia (dodajmy, że dla różnych roszczeń są one różne), to nadal niektórzy wierzyciele, firmy windykacyjne przedłużają ten okres kolejnymi wezwaniami do ugody, powodując bieg przedawnienia na nowo.

Czytaj też:

Nowelizacja KPC: PiS mocno ogranicza jawność rozpraw cywilnych

Taką tylko jedną próbą trzyletnie przedawnienie można przedłużyć do sześciu lat.

– Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach – mówi „Rz” sędzia Aneta Łazarska z SO w Warszawie. Nie ma wątpliwości, że na to, czy zmiany się sprawdzą, trzeba będzie poczekać. – Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zmian wprowadzanych na szybko. Jeśli mają być, to chciałabym zobaczyć analizy, które za tym przemawiają – dodaje.

Nowela przewiduje też rozszerzenie powoływania się na tzw. wyzysk przy zawieraniu umowy, aby ułatwić jej podważenie, o przesłankę braku rozeznania. Chodzi nie tylko o osoby starsze, ale i młode czy będące w trudnej sytuacji życiowej, wmanewrowane z powodu właśnie braku rozeznania, co przyniosło zawarcie niekorzystnej dla nich umowy, np. pożyczki chwilówki, nieraz zabezpieczonej np. mieszkaniem pożyczkobiorcy.

Na podstawie nowych przepisów poszkodowany będzie mógł żądać od kontrahenta nie tylko zwrotu części pieniędzy, jak teraz, ale też unieważnienia całej umowy. I będzie miał znacznie więcej czasu na przeciwdziałanie wyzyskowi (oszustwu), bo sześć lat od zawarcia niekorzystnej umowy, a nie – jak teraz – dwa lata.

Nowela przewiduje, że to na pozwanym kontrahencie będzie ciążyć udowodnienie, że dysproporcja świadczeń nie ma charakteru rażącego.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Zwolnione z odpowiedzialności za długi czynszowe zostaną pełnoletnie dzieci na utrzymaniu najemcy, np. studiujące, które obecnie po ukończeniu 18 lat, choć nie mają żadnych dochodów, odpowiadają na równi z rodzicami za takie długi.

etap: pierwsze czytanie