Mamy przygotowany projekt skargi, ale tak się składa, że od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która będzie przewidywała minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców, 13 zł za godzinę.

 

Ta ustawa dla niektórych adwokatów pozostaje w sprzeczności z treścią rozporządzenia. Dlatego wystąpiliśmy do ministra Ziobry z prośbą o nowelizację również pod kątem noweli rozporządzenia ws. stawek z urzędu. Chcemy uniknąć sytuacji, w której adwokat otrzymuje per saldo mniej niż 13 zł.

 

Jestem ciekawy odpowiedzi i nie ukrywam, że wstrzymaliśmy złożenie skargi. Wolelibyśmy koncyliacyjnie wypracować mechanizmy, które nie będą obciążały budżetu państwa, a będą dawały sprawiedliwe i godne wynagrodzenie za ciężką i odpowiedzialna pracę adwokatów w sprawach z urzędu.

Dębowski w #RZECZoPRAWIE