Udzielanie pomocy organom państw Unii

Już od ponad sześciu lat w Kodeksie postępowania administracyjnego funkcjonują przepisy o europejskiej współpracy administracyjnej. Rozdział VIIIa K.p.a. ma charakter posiłkowy wobec przepisów prawa unijnego.

Publikacja: 04.07.2023 02:00

Udzielanie pomocy organom państw Unii

Foto: Adobe Stock

Nowelizacja K.p.a. z 1 czerwca 2017 roku wprowadziła dotychczas nieuregulowaną kwestię, jaką jest współpraca między organami państw obcych.  Wymóg ten dotyczy członków Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. poza krajami Unii – Królestwo Norwegii, Republikę Islandii i Księstwo Liechtensteinu oraz Konfederację Szwajcarską ( art. 260f  K.p.a.). Podobne regulacje są sukcesywnie wprowadzane do krajowych porządków prawnych państw członkowskich.  Przykładowo, instytucje współdziałania w sprawach administracyjnych zostały określone w krajowych porządkach prawnych Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Włoch czy też Węgier.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności