Chodzi o Europejski Zielony Ład, który wyznacza UE cel zerowej emisji zanieczyszczeń. Jak podkreślono w komunikacie, dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych wymaga, aby wdrożyły ją w pełni wszystkie państwa członkowskie wspólnoty.

Polska powinna w pełni przestrzegać dyrektywy od 2015 r. Tymczasem, jak wskazuje KE, w naszym kraju nadal ponad 1000 aglomeracji nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych, co oznacza, że ​​ścieki są bezpośrednio odprowadzane do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczania.

W komunikacie przypomniano, że Komisja Europejska upominała Polskę w tej sprawie dwukrotnie, m.in. 26 stycznia 2018 roku.

KE stwierdziła, że mimo pewnych postępów i wsparcia finansowego w ramach unijnej polityki spójności, działania polskich władz nie były wystarczające, dlatego zdecydowano się na skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Nieoczyszczone ścieki mogą być zanieczyszczone bakteriami i wirusami, a tym samym stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zawierają one również takie składniki pokarmowe jak azot i fosfor, które mogą zanieczyszczać wody słodkie i środowisko morskie, ponieważ sprzyjają nadmiernemu wzrostowi alg, które hamują rozwój innych organizmów – uzasadnia  Komisja Europejska.

Czytaj więcej

Ścieki komunalne muszą być dobrze oczyszczone