W lutym 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Elżbiety F.

Jak napisano wówczas w komunikacie, sędzia Przemysław W. Radzik przedstawił sędzi F. zarzut uchybienia godności urzędu w ten sposób, że mając zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe, jako współwłaścicielka łącznie czterech nieruchomości – domu, połowy domu bliźniaczego i dwóch mieszkań w Poznaniu – złożyła wniosek o przyznanie jej pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 150 tys. złotych z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe w jednym z posiadanych przez siebie mieszkań.

23 maja 2019 r. Przemysław  W.  Radzik wydał postanowienie o przedstawieniu dodatkowego zarzutu. Chodzi o to, że sędzia F. będąc  członkiem  Kolegium  Sądu  Apelacyjnego  w  Poznaniu,  po  złożeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie  pożyczki  w  kwocie  150 tys. złotych, w trakcie  posiedzenia Kolegium nie wyłączyła się od udziału w obradach w części dotyczącej rozpoznania własnego i innych  wniosków, a w dalszej kolejności głosowała za przyznaniem sobie wnioskowanej pożyczki.