Sąd Najwyższy zaczyna wdrażać wyrok luksemburskiego Trybunału

Pierwszy z dwóch składów Sądu Najwyższego, który pytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o status nowych sędziów, orzeknie, co dalej w tej sprawie.

Aktualizacja: 05.12.2019 11:14 Publikacja: 04.12.2019 16:57

Sąd Najwyższy zaczyna wdrażać wyrok luksemburskiego Trybunału

Foto: Adobe Stock

PILNE

Jest pierwsze orzeczenie SN po wyroku TSUE

Na czwartek, 5 grudnia, wyznaczone zostało posiedzenie w pierwszej z trzech spraw, których dotyczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. Bardzo możliwe jednak, że nie będzie to przełomowe orzeczenie w tym sporze, gdyż dotyczy sprawy już nieaktualnej, co wyraźnie wskazał TSUE.

Sprawa dotyczy odwołania sędziego NSA Andrzeja Kuby od negatywnej uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie dalszego zajmowania przez niego stanowiska sędziego NSA. Po pozytywnej opinii KRS prezydent mógłby wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego.

Czytaj także: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej SN

Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Pracy (Piotr Prusinowski, Bohdan Bieniek i Dawid Miąsik) w sprawie z odwołania Andrzeja Kuby od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 27 lipca 2018 r. i wniosku o wstrzymanie wykonalności owej uchwały zwrócił się 30 sierpnia 2018 r. do Trybunału Sprawiedliwości UE z kilkoma pytaniami, m. in. czy utworzona od podstaw nowa Izba Dyscyplinarna SN jako sąd ostatniej instancji jest właściwa według nowych przepisów do rozpoznania tej sprawy jako złożona wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W większości powołanej przez Sejm, podczas gdy przed zmianami wprowadzonymi przez PiS była powoływana przez sędziów. W ocenie sędziego NSA i składu pytającego z tej przyczyny nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Stąd pytanie do Luksemburga, czy jest ona sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa Unii.

Trybunał uznał jednak (teza 109 wyroku), że w tej sprawie nie ma już potrzeby wydania opinii, ponieważ na podstawie przyjętych w Polsce w międzyczasie przepisów uchylono (najwyraźniej od naciskiem Brukseli) procedurę przedłużenia czynnej służby sędziom i tym samym wydawanie opinii KRS w tym zakresie.

TSUE wypowiedział się natomiast w kwestii pytań w dwóch kolejnych sprawach dwóch sędziów SN zmuszonych do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku, z której to zmiany PiS się wycofało. Orzekł mianowicie, że sąd pytający ma sam rozstrzygnąć swoje wątpliwości co do niezależności Izby Dyscyplinarnej SN. Gdyby sąd pytający uznał, że danemu składowi (tu: Izbie Dyscyplinarnej) brakuje niezależności i bezstronności (a powinien zbadać wszelkie okoliczności, łącznie z powołaniem tego organu), to mógłby przestać stosować przepisy polskie, kierując daną sprawę do innego sądu bez tej skazy. Czyli można by skorzystać ze swego rodzaju wyłączenia nowego sędziego.

Na razie jest kwestią dyskusyjną, jak to ma dokładnie wyglądać i który organ (SN czy parlament) ma określić szczegółowe zasady wdrożenia wskazań Luksemburga.

Czwartkowa sprawa odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, ale orzeczenie będzie ogłoszone publicznie. Termin posiedzenia dotyczącego dwóch kolejnych spraw, w których orzekał inny skład, ustalono na 15 stycznia 2020 r.

Ten spór nie dotyczy jednak tylko tych trzech sędziów, którzy odzyskali już dawno swój poprzedni status, ale pośrednio wszystkich „nowych" sędziów SN, których jest obecnie 37, i ok. 300 powołanych do sądów powszechnych według nowych zasad.

Dotyczy także statusu dwóch nowych izb SN: Dyscyplinarnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF