Senacka większość przygotowała projekt ustawy, który, w jej opinii, ma naprawić Krajową Radę Sądownictwa, a także zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Co proponuje Senat? W skład nowej, zreformowanej Rady mieliby wejść: sędzia SN, sędzia apelacyjny, dwóch sędziów okręgowych, ośmiu sędziów rejonowych, sędzia wojskowy oraz po jednym sędzi z Naczelnego Sądu Administracyjnego i WSA.

A co z obecną Radą? Mandat obecnych członków miałby wygasnąć. Potem powołano by nowych członków Rady. Projekt przewiduje, że wybory zostaną przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od wejścia tych przepisów w życie. Publiczne wysłuchanie kandydatów zarządzają: pierwszy prezes SN i NSA. Postępowania sędziów, którzy wystartowali o awans przed obecną Radą, zostaną umorzone. Uchwały w sprawie powołania na urząd stracą moc.

Co więcej, senacki projekt przewiduje zniesienie Izby Dyscyplinarnej SN. Orzeczenia wydane przez sądy, w których skład wchodzili sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN, stałyby się nieważne.

Co do zasady pozytywnie projekt zaopiniowało Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia".

Stowarzyszenie odbiera projekt, jako "próbę opanowania bezprecedensowego chaosu prawnego będącego następstwem nieodpowiedzialnych działań władz ustawodawczej i wykonawczej, które (...) stopiły się w tzw. władzę polityczną". Jak dodaje, działania te, nazywane bezpodstawnie „reformą wymiaru sprawiedliwości", doprowadziły do stanu, w którym – jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 5.12.2019 r. - Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. - Prowadzi to swoistej schizofrenii prawnej, która jest nie do pogodzenia z praworządnością - pisze "Iustitia".

Z pełną treścią opinii można zapoznać się tutaj.