W zarządzeniu, o którym mowa w uchwale, ówczesna Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf zdecydowała, że sprawy rozpatrywane przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego mają trafić do dwóch innych izb SN: Karnej i Pracy.

Zarządzenie zostało wydane w celu wykonania m.in. postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej SN.

Zgodnie z wydanym 20 kwietnia 2020 roku zarządzeniem, Biuro Podawcze SN ma zakaz rejestrowania nowych spraw jako należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej, albo prezesa tej Izby. Ma je rejestrować do Izby Karnej lub Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kompetencje Prezesa SN kierującego Izbą Dyscyplinarną przejmuje  Prezes SN kierujący  Izbą Karną.

Czytaj także:

I Prezes SN odpowiedziała na apele Kolegium SN: Izba Dyscyplinarna ma prawo uchylać immunitety

Przypomnijmy, iż w skład Kolegium SN - oprócz  I Prezes SN - wchodzą Prezesi Izb SN oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izb Sądu Najwyższego na trzyletnią kadencję.