Przez dziesięć miesięcy 2007 r. zarejestrowano w Polsce blisko milion przestępstw. To o 8,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2006 r.

Z danych Komendy Głównej Policji (dotyczących przestępstw zarejestrowanych od stycznia do października 2007 r.) wynika, że znacznie spadła liczba kradzieży samochodów. W tym roku skradziono ich o 7,7 tys. mniej (spadek o 31 proc.).

– To m.in. efekt wielu akcji policyjnych wydziałów ds. walki z przestępczością samochodową, a także nowych przepisów. Pozwalają one stawiać złodziejom samochodów także zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co ma wpływ na wysokość kary – mówi podinsp. Mariusz Sokołowski, rzecznik KGP.

O ponad 25 tys. mniej było też kradzieży z włamaniem (spadek o 17,8 proc.). Rzadziej popełniano przestępstwa o charakterze rozbójniczym (o 21 proc.). Wygląda na to, że skutki zaczynają przynosić sądy 24-godzinne.

W tym roku nastąpił bowiem spadek przestępstw popełnianych na drogach, zwłaszcza tych z udziałem pijanych kierowców. Odnotowano ich 141 tys., tj. o 11,4 proc. mniej niż w 2006 r. Zdaniem Sokołowskiego może to być efekt zarówno większej świadomości Polaków, jak i przekonania o szybkości i nieuchronności kary za jazdę po pijanemu.

– Surowy wyrok, a także ryzyko zabezpieczenia samochodu oraz publikacji wizerunku sprawcy w Internecie najwidoczniej działają na wyobraźnię – dodaje Sokołowski.

W niektórych kategoriach przestępstw KGP zanotowała jednak wzrost. Chodzi m.in. o zabójstwa. W tym roku dokonano ich łącznie 690, o 41 więcej niż w 2006 r. Więcej, choć nieznacznie, było też bójek i pobić. Tyle samo co w 2006 r. wykazywały statystyki przestępczości gospodarczej (122 tys., tj. 1,3 proc. więcej niż rok temu). Wzrosła natomiast wykrywalność przestępstw korupcyjnych. Zarejestrowano ich 8548, czyli o 84,1 proc. więcej niż w 2006 r.